Ускорение за промишленото производство в България

Месечният прираст е втори по ред

Снимка: Luke Sharrett/Bloomberg Снимка: Luke Sharrett/Bloomberg

През ноември промишленото производство ускорява растежа си благодарение основно на добивната промишленост, предава Investor.bg.

В предпоследния месец на 2015 индексът на промишленото производство* нараства с 0,8% на месечна сезонно изгладена база и с 1,7% на годишна календарно изгладена база, сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

За сравнение през октомври ръстът в промишлеността бе от 0,3% на месечна и 1,2% на годишна база, показват ревизираните в положителна посока данни на националната статистика. Месечният прираст е втори по ред. На годишна база промишленото производство остава на положителна територия вече 13-и пореден месец, като последният годишен спад НСИ регистрира през септември 2014.

Основен принос за ръста на промишленото производство има добивната промишленост, която се повишава с 11% спрямо октомври и с 1,3% в сравнение с ноември миналата година.

Покачване на годишна база от 0,2% на месечна и 4,6% на годишна база отчита и преработващата промишленост.

Същевременно производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ спада за трети пореден месец както в сравнение с октомври, така и с ноември 2014. Месечното намаление е от 1,3 на сто, а годишното – от 6,7%.

През ноември 2015 НСИ отчита по-значителен прираст в преработващата промишленост при печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители (14,9%), производството на тютюневи изделия (с 8,2%), производството на дървен материал и изделия от него, но без мебели - с 6,9 на сто, както и при производството на метални изделия (без машини и оборудване) и ремонта и инсталирането на машини и оборудване – от по 5,1%.

Спад спрямо октомври е регистриран при производството на химични продукти (-12,3%), на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти (-4,8%), на текстил и изделия от текстил (-4,6%), и на облекло (-3,8%).

На годишна база по-значително увеличение в преработващата промишленост НСИ наблюдава при производството на превозни средства, без автомобили (26,5%), печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители (24,1%), производството на метални изделия, без машини и оборудване (17%), на хартия, картон и изделия от хартия и картон (15,8%), на изделия от други неметални минерални суровини (14,4%).

В сравнение с ноември 2014 намаление има при обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи без косъм (-21%), производството на машини с общо и специално предназначение (-14%), на химични продукти (-7,8%), ремонта и инсталирането на машини и оборудване (-6,6%).

Последни новини
Още от Новини