Само една емисия на ДЦК през януари

МФ предпазливо анонсира намеренията си за емисиите през 2016

МФ. снимка: Bloomberg TV Bulgaria МФ. снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Само една емисия на ДЦК е предвидена в календара за януари, публикуван на страницата на МФ в сряда. На 27 януари ще се продават книжа от референтната емисия облигации със срок 10 години и шест месеца, като предлаганият обем е сравнително висок за подобна емисия - 200 млн. лева.

Най-големият обем, предлаган на аукционите за лихвоносни облигации през 2015, бе 150 млн. лева. Само в четири случая получените поръчки от банките са били за повече от 200 млн. лева - през януари и септември за тригодишни книжа и през октомври и ноември - за петгодишни, показват данни на БНБ.

За сравнение през миналия януари имаше три аукциона - един за шестмесечни ДЦК на стойност 200 млн. лева, един за 10.6 години за 50 млн. лева. Това показва, че МФ ще се стреми към удължаване на срочната структура на дълга. 

Обявяването на емисионния календар за януари идва след като МФ за първи път публикува т. нар. Емисионна политика за 2016 без нито едно число и остави пазара в неведение за това какви са намеренията му по отношение на емисиите на вътрешен дълг.

Последни новини
Още от Новини