Прехвърлянето един пенсионен фонд в друг - без такса

Променена е наредбата за прехвърляне на натрупаните средства

Левове. снимка: Bloomberg Левове. снимка: Bloomberg

При прехвърляне на средства от един фонд от втория стълб към друг те ще си изпращат информация за индивидуалните партиди на лицата с електронен подпис, а не писмено, както беше досега. Това предвиждат промени в Наредба № 3 от 2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, публикувани в Държавен вестник на 5 януари. 
Промените следват от измененията в Кодекса за социално осигуряване, приети през лятото.
На първо място, процедурата по промяна на участие от един в друг фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване е без такса. Освен това процедурата  е адаптирана и с оглед предвиденото в чл. 4б и чл. 4в от КСО право на избор на осигурените лица да променят своето осигуряване от съответния фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване към държавното обществено осигуряване (ДОО). Ако лице реши да прехвърли парите си на държавния фонд, се прекратяват процедурите по прехвърляне от един в друг фонд.
С цел облекчаване на обмена на информация между пенсионноосигурителните дружества по повод на прехвърлянето се предвижда той да става в електронен вид с квалифициран електронен подпис.

Последни новини
Още от Новини