До 31 март ще е ясно кои плажове са без концесия

Спорният проект за концесии на морски плажове вече е в парламента

Министърът на туризма Николина Ангелкова. снимка: МТ Министърът на туризма Николина Ангелкова. снимка: МТ

Функциите на министъра на регионалното развитие и благоустройството по предоставяне на концесии и отдаване под наем на морските плажове ще се поемат от министъра на туризма. 
Това става ясно от внесения в парламента проектозакон за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, който урежда първия етап от реформа в управлението на морските плажове. Предстои да се уреди и категоризацията на плажовете.  Проектът предизвика остри критики в самото правителство, разкри стенограмата от заседанието в края на декември.

Екипът на Николина Анкелкова занапред ще извършва избора на концесионери и отдаване под наем на морските плажове.
Намалява се срокът, с който се обявяват за неохраняеми морските плажове, които не са предоставени на концесия или под наем.
Заповедта ще се издава от министъра на туризма ежегодно до 31 март вместо до 31 май, както е в сега действащия закон. Сега времето от обявяване на заповедта до започване на активния летен сезон е недостатъчно за изработването на схемите за водноспасителна дейност, одобряването им от компетентния орган и провеждането на открити процедури по реда на Закона за обществените поръчки, мотивират се авторите на проекта.

В същото време обаче законът предвижда двумесечен срок след влизането му в сила, в който министърът на регионалното развитие трябва да предаде документацията за сключените договори и висящите процедури на министъра на туризма. Като се има предвид, че е малко вероятно законът да бъде приет преди февруари, то има риск министерството да не може да спази срока 31 март за обявяване на неохраняеми плажове.

Правомощията по одобряването на схемите за поставянето на преместваеми обекти и съоръжения на територията на морските плажове ще бъдат поделени между министрите. Министърът на туризма ще одобрява схемите на територията на морските плажове, в т.ч. за ползваната допълнителна търговска площ. А министърът на регионалното развитие и благоустройството ще отговаря за схемите на  територията на селища с национално значение.

Запазват се правата на концесионерите и наемателите по сключени към датата на влизане в сила на закона концесионни договори и договори за наем. 

Сроковете на всички действащи концесионни договори и договори за наем, които изтичат до 30 септември 2016 г., се удължават при съгласие на концесионера или наемателя за срок до една година считано от датата, на която изтича договореният срок на концесията или наема. Законопроектът отчита обстоятелството, че има концесионни договори, чийто срок на действие изтича малко преди или по време на предстоящия летен сезон. Предвид сроковете за провеждане на концесионни процедури реализирането на такива за определяне на нови концесионери не би било възможно да приключи преди започването на новия летен сезон, мотивира се правителството.

Въпросът с прехвърлянето на плажовете и как ще се довършват започнатите процедури, както и производства по налагане на глоби, е предизвика голяма дискусия на заседанието на правителството на 23 декември, когато той бе одобрен, става ясно от публикуваната стенограма. Според министъра на регионалното развитие Лиляна Павлова, ако идеята е механично да се прехвърлят дейности към министерството на туризма по този ред, това е могло да стане още преди една година. "Идеята беше за тази една година, която мина, да се направи стратегията как ще се управляват по нов и различен начин. Ние нямаме нищо ново и различно предложено, а паралелно излезе новата директива, която така или иначе изисква нов ред. Така че, според мен рискът е голям не само за тези 15 концесии, които започнаха, за тези, които изтичат, и за тези, които ще са в междинно положение. Така че, твърде късно влиза законът и наистина новият сезон е под риск за текущите наеми, текущите концесии, плюс изтичащите." Финансовият министър Владислав Горанов и вицепремиерът Томислав Дончев споделят тези притеснения, особено ще се отнася до преходния период и кратките срокове между приемането на закона и началото на летния сезон.

Министърът на туризма Николина Ангелкова обаче твърди, че преди да са й прехвърлени плажовете, не би разполагала с информацията, необходима, за да изготви концепция и кртерии за групиране на плажовете. Лиляна Павлова в отговор е казала: "Като обещавахте на кметовете да управлявате плажовете – няма го предвидено в закона, дайте ги на кметове! Като обещавахте да има безплатни плажове, няма ги предвидени в закона, като обещавахте скъпи плажове за ВИП клиенти, няма ги в закона!"

Последни новини
Още от Новини