Стопанската конюнктура се влошава

Само в промишлеността бизнес климатът през декември е без промяна, отчита НСИ

снимка:Jason Alden/Bloomberg снимка:Jason Alden/Bloomberg

През декември 2015 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 0.7 пункта в сравнение с ноември, съобщи НСИ. Това се дължи на влошения бизнес климат в строителството, търговията на дребно и услугите.

В промишлеността той остава приблизително на равнището си от предходния месец. Анкетата регистрира известно подобрение на производствената активност през последните три месеца. 

Същевременно обаче осигуреността на производството с поръчки намалява, което е съпроводено и с по-резервирани очаквания.
В строителството бизнес климатът намалява с 1.2 пункта в резултат на влошените очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Настоящата строителна активност и осигуреността на производството с поръчки са намалени в сравнение с предходния месец, като и прогнозите им за дейността през следващите три месеца са по-песимистични. Понижение - с 0.7 пункта спрямо предходния месец, има и в търговията на дребно. То също се дължи на влошените очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Анкетата егистрира и песимизъм в прогнозите им както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчиците през следващите три месеца .
Най-много се влошава стопанската конюнктура в услугите, където съставният показател намалява с 2.6 пункта. Това е в резултат на по-песимистичните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. Но пък очакванията им за следващите три месеца се подобряват.

Последни новини
Още от Новини