Оман и ОАЕ влязоха в списъка на офшорните зони

50 държави са в новия списък на юрисдикции с преференциален режим

Дубай, ОАЕ. снимка: Chris Ratcliffe/Bloomberg Дубай, ОАЕ. снимка: Chris Ratcliffe/Bloomberg

Оман и Обединените арабски емирства (OAE) са сред новите попълнения сред  юрисдикциите с преференциален режим. Това става ясно от новия списък по т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), публикуван в раздел Документи на МФ.

Въпреки че е приложение към ЗКПО, той се отнася до много по-широк кръг въпроси. Това е така, тъй като към него препраща приетият преди две години  Закон за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. Този закон, макар и съпроводен с практически трудности по прилагането, налага ограничения, които са свързани например, с участие в оществени поръчки или с притежаване на акции от банки. Законът  залага ограничения на дружества с офшорни собственици за осъществяват дейности в значими сфери на икономиката (освен ако акциите не се търгуват на фондова борса и в някои други случаи). Освен това се изисква в Търговския регистър да се обяви действителния собственик.

Списъкът по ЗКПО включва 50 страни, докато предишният бе от 47 страни или държави/територии, с които Република България няма влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и в които дължимият подоходен или корпоративен данък или заместващите ги данъци върху доходите по чл. 12, ал. 9 или по чл. 8, ал. 11 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които чуждестранното лице е реализирало или ще реализира, е с повече от 60 на сто по-нисък от подоходния или корпоративния данък върху тези доходи в Република България.

В момента в парламента се обсъжда проект за промени в закона, според които се въвежда минимален праг от 10 на сто дялово участие, под който забраните на закона няма да се прилагат. Законопроектът освен това ограничава действието му до юрисдикции с преференциален данъчен режим и до дейности, по които Европейския съюз няма поети ангажименти и които не са предмет на международни споразумения.

Новите попълнения в списъка са 13, като освен Оман и емирствата се включват още Бруней, Гърнси, Джърси, Уругвай, Макао.

Отпадат 10 страни, сред които са Гибралтар, Лихтенщайн, Холандските Антили, Сан Марино и Соломоновите острови.

Последни новини
Още от Новини