Бюджетният дефицит за 2015 г. достигна 2,66%

Приходите от данъци се увеличават с 1,9 млрд. лева спрямо 2014

Ръководството на МФ начело с финансовия министър Владислав Горанов. снимка: МФ Ръководството на МФ начело с финансовия министър Владислав Горанов. снимка: МФ

По предварителни данни се очаква дефицитът по консолидираната фискална програма на касова основа за 2015 да възлезе на около 2 287 млн. лв. или 2,66% от прогнозния БВП, съобщи МФ.

При актуализацията на бюджета, гласувана заедно с бюджета за 2016, бе заложен дефицит, достигащ 3.3% от БВП. Финансовият министър Владислав Горанов няколко пъти заяви, че този дефицит е възможно най-лошият сценарий.

Приходите и помощите по КФП за 2015 се очаква да бъдат в размер на 32 263,4 млн. лв., като спрямо 2014 се отбелязва ръст от 9,7% (2 854,3 млн. лв.). Отнесени към брутния вътрешен продукт приходите по консолидираната фискална програма нарастват от 35,2% от БВП за 2014 г. на 37,5% от БВП за 2015 г., което представлява увеличение с 2,3 процентни пункта. Ръстът спрямо предходната година се дължи основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи и постъпили евросредства. Те нарастват съответно с 2 096,6 млн. лв. и 757,7 млн. лева.

В частта на приходите по националния бюджет най-значително се увеличават постъпленията от данъци (с близо 1,9 млрд. лв.), като ръст се отчита при всички основни данъци и осигурителни вноски. Косвените данъци нарастват с близо 1 млрд. лева спрямо същия период на предходната година, като само приходите от акцизи нарастват с около половин млрд. лева (12 на сто). Значителен ръст се отчита и при приходите от социални и здравноосигурителни вноски, корпоративните данъци и други.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) за 2015 по предварителни данни са 34 550,4 млн. лв., което е близо до годишния разчет. Разходите за същия период на миналата година са в размер на 32 482 млн. лева.

Изплатена към края на 2015 вноска в бюджета на ЕС е 946,4 млн. лв.

Последни новини
Още от Новини