Без изключения за бонусите на банкерите

ЕБО публикува насоки за бонусите

Canary Wharf. снимка: Simon Dawson/Bloomberg Canary Wharf. снимка: Simon Dawson/Bloomberg

Регулаторите на ЕС начертаха границата между фиксирано и променливо възнаграждение на банкерите - няма да има изключения за тавана на бонусите, информира Bloomberg. А FT акцентира на едногодишното отлагане на правилата за възнагражденията в банките. 

Европейският банков орган издаде окончателните си насоки за възнагражденията в понеделник. Той дава известна свобода на по-малките банки, но гарантира въвеждането на забрана за изплащане на бонуси, които надхвърлят два пъти фиксираното възнаграждение.
Насоките гарантират, че институциите ще изчисляват коректно и постоянно т. нар. таван на бонусите като установяват специфични критерии за класифицирането на всички компоненти на възнагражденията като променливи или фиксирани.
В опит да изясни изискванията за бонуси в ЕС, ЕБО разработи някои изключения, които ще бъдат приложени при конкретни критерии, но само за малки институции. Например, служител, който получава бонус от 4500 долара в малка банка няма да е обект на строги правила.
Паричните надбавки, които зависят от позицията и са известни като ролево плащане, също са изяснени, така че банките да не могат да използват тези надбавки като начин да избегнат тавана на бонусите.

След като европейските законодатели приложиха някои от по-строгите правила за възнагражденията от януари 2014, финансовите институции започнаха да търсят начини за компенсации чрез кешовите надбавки.
ЕБО забрани използването на ролеви надбавки за увеличаване на заплащането на директорите през октомври 2014. 39 банки в ЕС използват надбавки, които класифицират като фиксирано плащане. В повечето случаи тези плащанията по усмотрение са добавка към основната заплата и не са нито фиксирани, нито постоянни, с което се нарушават правилата за бонусите, твърди EBA.
Регулаторът определи 31 декември 2014 като краен срок за използване на надзорни мерки, за да гарантира, че институциите ще съблюдават критериите. Най-често надбавките се използват във Великобритания.

Насоките на ЕБО, които допълват изискванията на директивата, ще влязат в сила от 1 януари 2017, за да се даде достатъчно време на институциите да коригират политиките по възнагражденията. 

Според FT до 2017 се дава време на ЕС да уреди законодателно въпроса с изключването на по-малките и не толкова комплексни институции и индивидите, които получават малки бонуси от пълното прилагане на правилата. Те няма да бъдат задължения да разделят бонусите на парични и в акции и да ги отлагат за определен период.

Всяка страна, която позволява на банките да раздават бонуси над тавана, може да бъде съдена от Европейската комисия за нарушаване на европейското право.

Последни новини
Още от Новини