Силен спад на доходите в селското стопанство

Това показва първата оценка на НСИ

Фермер. снимка: Waldo Swiegers/Bloomberg Фермер. снимка: Waldo Swiegers/Bloomberg

Реалният индекс на дохода в селското стопанство през 2015 г. намалява с 16.3% спрямо 2014 година, показва първата оценка на НСИ.
В сравнение с предходната година нетният опериращ излишък/нетният смесен доход в селското стопанство намалява с 18.7%, а нетният предприемачески доход - с 20.5%. Първият показател измерва печалбите на фермерите или личния им доход (тъй като мнозина са самонаети, разликата не е много точна), докато при втория се отчитат лихвените плащания.

Крайната продукция по базисни цени от селското стопанство през 2015 г. възлиза на 7626.0 млн. лв., което е с 9.4% по-малко в сравнение с предходната година. Произведено е с 16% по-малко зърно и с над 20% по-малко технически култури. Но тъй като цените се повишават, спадът в стойностно изражение е по-малък - с 13% и 8%.

Междинното потребление (тоест разходите на фермери, без разходи за труд и лихви) намалява с 8.8% в резултат на намаление на количеството и цените. на направените вложения. Разходите за горива, които са основно перо (1.1 млрд. лева) са намалели едва с 3%, тъй като земеделците са употребили повече нафта и смазочни материали в натурално изражение.

Брутната добавена стойност в селското стопанство през 2015 г. възлиза на 3 039.1 млн. лв. и намалява с 10.3% спрямо предходната година. Намалението е в резултат на спад в обемите с 16.4%.

Процесът на изготвяне на т. нар. Икономически сметки е дълъг, като предварителните данни ще бъдат публикувани чак на 30 септември.

В същото време НСИ отчете ръст на брутната добавена стойност в селското и горското стопанство съответно с 2.6% през първото тримесечие, спад с 1.9% през второто и ръст с 1.1% през трето тримесечие. Тези данни са част от статистиката на БВП.

 

Последни новини
Още от Начало