Йелън: Нормализирането на лихвените проценти ще е постепенно

Изявление на председателя на Федералния резерв Джанет Йелън на 16 декември 2015

снимка: Andrew Harrer/Bloomberg снимка: Andrew Harrer/Bloomberg

В сряда Комитетът по операциите на отворения пазар реши да повиши целевото ниво по процента по федералните фондове с 25 базисни точки, като основният лихвен процент става 0.5%  Това действие отбелязва края на изключителния 7-годишен период, през който лихвите по федералните фондове бяха близо до нулево ниво, за да се подкрепи възстановяването на американската икономика от най-лошата финансова криза от периода на Голямата депресия насам.

Значителен напредък беше направен за създаването на нови работни места, повишаване на доходите, улесняване на икономическите условия за милиони американци. В резултат на това Комитетът е уверен, че икономиката на САЩ ще продължи да се стабилизира. 

Възстановяването на икономиката измина дълъг път, който още не е завършил. Има какво още да се желае за напредък на трудовия пазар и инфлацията продължава да се движи под нашата дългосрочна цел. Въпреки това икономиката се представя добре и очакванията са, че ще продължи по този начин. На базата на това Комитетът реши, че моментът за увеличение на целевата лихва по федералните фондове е подходящ, като монетарната политика, дори след това увеличение остава силно нерестриктивна.

Процесът към нормализиране на лихвените проценти трябва да продължи постепенно, като бъдещите действия от страна на монетарната политика очевидно зависят от здравето на икономиката и целта за максимална заетост на трудовия пазар и целева инфлация от 2%

През март Комитетът заяви, че ще повиши целевото ниво по федералните фондове, ако установи напредък в пазара на труда и увереност, че инфлацията ще се върне в средносрочен период до целевото ниво от 2%. Нашата преценка е, че тези два основни критерия до момента се представят задоволително.

Пазарът на труда показва значителен напредък, като се насочва към пълна заетост. През тази година американската икономика е създала общо 2.3 млн. нови работни места до този момент, като през последните три месеца трудовият пазар добавя средно 280 хил. работни места на месец, което е близо до средното представяне на годишна база. Безработицата спада до 5% през ноември, което е понижение от 0.6 процентни пункта от края на миналата година,  близо до средното ниво, определено от Комитета по операциите на отворения пазар в дългосрочен период. 

 

Последни новини
Още от Новини