Швейцария и Кипър вече са в Топ 3 на инвеститорите

БНБ отчете ръст на ПЧИ до 1371.5 млн. евро

Евро. снимка: Christophe Morin/Bloomberg Евро. снимка: Christophe Morin/Bloomberg

По предварителни данни Преките инвестиции в страната за януари – октомври 2015 г. са 1371.5 млн. евро като са по-високи с 373.9 млн. евро спрямо януари – октомври 2014 г.  През деветмесечието те бяха 1101.5 млн. евро.

Увеличението им не се дължи толкова на приток на капитали през октомври (постъпилите инвестиции през месеца са 63.5 млн. лева), а на отчетена със закъснение реинвестирана печалба, извършена през първото тримесечие.

Ако към края на септември БНБ смяташе, че реинвестираната от чуждестранните майки печалба е  120.7 млн. евро, месец по-късно тя става 590.6 млн. евро.
Изглежда има и прекласификация на постъпления.
Това е така, защото дяловият капитал (вноските в капитала на компании) намалява от 1031.7 млн. евро през деветте месеца на  957.6 млн. евро към края на октомври. През октомври 2015 г. те нарастват с 63.5 млн. евро, при увеличение от 125.5 млн. евро за октомври 2014 г.

За януари – октомври 2015 г. отчетените дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по кредити, в това число търговски) е отрицателна, в размер на 176.7 млн. евро, при положителна стойност от 425.5 млн. евро за януари – октомври 2014 г. Месец по-рано, тази статия беше минус  50.9 млн. евро.

Прави впечатление, че има сериозна промяна на паричните потоци от Нидерландия, което може да е свързано с голям чуждестранен инвеститор или отразява други процеси. Швейцария и Кипър влизат в Топ 3 на инвеститорите.

 

Последни новини
Още от Новини