НЕК предлага отрицателни цени за балансиращата енергия

ЕСО обаче не е съгласен

Мрежовият оператор във Великобритания. снимка: Simon Dawson/Bloomberg Мрежовият оператор във Великобритания. снимка: Simon Dawson/Bloomberg

Националната електрическа компания (НЕК) поиска от енергийния регулатор да позволи отрицателни цени на балансиращата електроенергия в моменти на излишък на производството. Това стана по време на обществено обсъждане в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), посветено на пределните цени на свободния енергиен пазар.

Преди месеци енергийният регулатор въведе пределни цени за балансиране, с които да бъдат избегнати спекулативни цени на свободния пазар в моментите на недостиг и отрицателни цени, когато електроенергията е в излишък. С това решение Комисията за енергийно и водно регулиране определи пределни цени от 202 лева за мегаватчас при пиково потребление и нулева цена за излишък. Цените отчитат направените разходи от оператора за регулиране за всеки период на сетълмент и реализираните небаланси от координаторите на балансиращи групи и участници

Според Венцислав Марков от НЕК обаче пазарът вече функционира нормално и пределните цени не са нужни, защото цената се определя от конкуренцията. "Ако въобще имаме нужда от такива цени, те трябва да бъдат в по-широк диапазон", коментира той.

Марков беше категоричен, че през ноември максималната цена за баланс на свободния пазар е била между 150 и 170 лева за мегаватчас, което е доста близо до пределната цена. Това прави безсмислена цената на КЕВР, смята той и допълни, че би трябвало пределната цена да бъде по-висока. НЕК е един от малкото доставчици на електрическа енергия в моменти на излишък на пазара, поясниха още от държавната компания. Според тях това показва, че цената от 0 лева не е конкурентна. Тя не покрива и производствените разходи на НЕК, която доставя нужната енергия, активирайки ПАВЕЦ „Чаира“.

Или с други думи, НЕК ще може да покрива разходите си с наличието на отрицателни цени, защото разходите за работещите помпи в централата ще намалеят. Марков посочи още, че в задълженията на НЕК е да изкупува и цялата енергия, произведена от възобновяеми източници, което също повишава разходите й. В моменти на пиково производство от ВЕИ централи НЕК ограничава производството на ТЕЦ-овете в Маришкия басейн, а това повишава цената на електроенергията им. Липсата на достатъчно зелена енергия пък се балансира с електроенергията от ПАВЕЦ и разходите на НЕК отново се повишават, допълни Марков. Но според представителя на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) Васил Хубанов отрицателни цени, както и цена над 202 лева за мегаватчас, трудно биха били приети от пазарните участници.

Размерът на пределните цени ще бъде определен от КЕВР на закрито заседание на членовете на комисията в последния работен ден за годината - 30 декември, съобщи Investor.bg

Последни новини
Още от Новини