ПИБ е върнала по-голямата част от ликвидната подкрепа

Остават 450 млн. лева

МФ. снимка: Bloomberg TV Bulgaria МФ. снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Първа инвестиционна банка погаси 775 милиона лева, в това число 25 млн. лв. лихви, от получената през юни 2014 г. ликвидна подкрепа от 1.2 млрд. лв. Оставащата част от 450 млн. лв. е дължима до края на май 2016 г., съгласно Плана, одобрен от Европейската комисия.

Припомняме, че още през 2014 г., съгласно одобрения план, Fibank пое ангажимент пред Европейската комисия (ЕК) за усъвършенстване на своето корпоративно управление и управлението на риска. През юни 2015 г. беше избран нов независим член на Надзорния съвет на Fibank в лицето на г-н Юрки Коскело, който е работил повече от 20 години в Международната финансова корпорация (IFC) към Световната банка. Неговото назначение цели постигане на повече независимост и на прозрачност в съответствие с утвърдените международни практики на Европейската комисия и IFC.

В края на ноември тази година банката представи нова организационна структура, която отговаря на всички изисквания на Европейската комисия и отразява препоръките на дългогодишния партньор на банката в лицето на Международната финансова корпорация (IFC) към Световната банка.

Банката получи държавна помощ под формата на депозит в размер на 1,2 млрд. лева като част от схема за ликвидност, одобрена от Комисията в същия ден - на 29.06.2014 г., лихвите по депозита са формирани на пазарен принцип.  Поради ограничения, свързани с лимита на новопоет дълг съгласно Закона за държавния бюджет за 2014 г., този депозит беше с краткосрочен падеж от 5 месеца, който изтече на 28 ноември 2014 година и и след това удължен до май 2016.

Fibank (Първа инвестиционна банка) е третата след УниКредит Булбанк и Банка ДСК по големина на активи банка в България и е на трето място по депозити от физически лица и домакинства. Банката е на второ място по отпуснати кредити на бизнеса в България след УниКредит Булбанк.

Последни новини
Още от Новини