Колев: Стабилен е търговският ръст с пазарите в ЕС

Камен Колев от БСК за търговското салдо на България във „В развитие“ на Bloomberg TV Bulgaria, 10.12.2015.

Камен Колев. снимка: Bloomberg TV Bulgaria Камен Колев. снимка: Bloomberg TV Bulgaria

През периода януари - октомври 2015 г.. са изнесени стоки за 38.1 млрд. лв. Спрямо същия период на 2014, износът нараства с 5.9%. Общата стойност на внесените стоки е 42.8 млрд. лв. и се увеличава с 1.1%. Данните коментира Камен Колев заместник-председател на БСК в предаванетоВ развитие“ на Bloomberg TV Bulgaria.

„Ако погледнем динамиката на външнотърговския ни баланс, износът ни за първите десет месеца на тази година расте с близо 6 %, но този темп на растеж силно спада през последните месеци. Имаше и месеци, когато беше отрицателен, спрямо същите месеци на предходната година, а октомври почти се нулира“, коментира Колев.

Според него причината за това трябва да търсим, както във външни, така и във вътрешни фактори: „Борсовите цени на някои водещи, експортни наши стоки, като цветни метали, стомана и особено мед, силно спаднаха. Спадът бе почти двоен в сравнение с цените от преди две или три години. Причината бе в излишъците, особено от Китай, където се очакваше по-висок икономически растеж. Това повлече световните цени и нашите производители не получават очакваните приходи от износа“.

Основният вътрешен фактор, който влияе на отчетените търговски резултати по думите на Колев е скока на електроенергията: „Това повлия особено много на износителите, които са енергоинтензивни – производители на метали, стомана и др. Цената на електроенергията се повиши с близо 20 процента, а в тези производства делът на енергията е 20-30 процента от себестойността. Това влоши конкурентоспособността на тези водещи в експортно отношение наши отрасли“.

„В началото на следващата година българските износители ще се изправят пред нов проблем - очакваното повишение с 20% на цената на товарните превози, защото логистиката също е важна част от разходите“, каза Колев.

„Важното е“, подчерта експерта, "че търговското салдо за първите десет месеца остава отрицателно, но все пак намалява с 1 млрд. и 700 млн. лева. За 10 месеца износът расте с близо 6 процента, расте и вносът, но с по-слаби темпове“.

„По отношение на търговията с основните пазари с ЕС, резултатите показват стабилен ръст. Това е пазар, който обхваща над 60% от нашия износ и зависи от растежа в тези страни, а очакванията са той да се засили. Още повече, че на този пазар курсът евро-долар не играе роля“, коментира експертът.

Поевтиняването на горивата, по думите на Колев, играе благоприятна роля върху бизнес активността и върху износа, но и всички страни се ползват с тези предимства.

По думите му е важно да не си създаваме допълнителни трудности за износ, а да се върви към улеснения, като например електронизация на административните режими и оптимизиране на митническите ограничения.

На въпроса как се отразяват влошените отношения между Русия и Турция върху търговското салдо на страната ни, Колев каза, че конфликтът би могъл да се отрази силно положително на нашата търговия и трябва да се възползваме максимално за привличане на поне половината от туристите, които няма да посетят Турция това лято.

Отрицателното влияние, обаче, е свързано с факта, че регионът започва да се възприема като по-рисков, обясни специалистът.  

 

Последни новини
Още от Новини