Хира: Добавената стойност е важна

Ираван Хира и Георги Руйчев за бизнесклимата в страната в „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria, 9.12.2015.

Ираван Хира и Георги Руйчев. снимка: Bloomberg TV Bulgaria Ираван Хира и Георги Руйчев. снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Бизнес средата в България е устойчива, коментира в „Бизнес старт“ директорът на HP Bulgaria Ираван Хира. За работодателите и предприемачите е много важно средата, в която инвестират, да е предвидима. Затова управляващите трябва да продължат с реформите в ключови сектори, като съдебната система. Георги Руйчев от Български форум на бизнес лидерите (БФБЛ) обърна внимание и на диалога между бизнеса и властта.

Бизнес средата в България е устойчива на фона на всичко, което се случва около нас. В България успяхме да запазим тази устойчивост. Говорим за стабилност и предвидимост, а това се приветства от бизнеса“, подчерта Ираван Хира.

Според него „с данъчната политика понякога се спекулира, но добрата новина е, че в нея няма сериозни сътресения. Това е добре, защото бизнесът трябва да може да предвиди и доброто и лошото, за да може да се адаптира“, каза още бизнесменът, но посочи, че „това, което малко ни притеснява, като бизнес, са конкретните стъпки, които ще се предприемат, за да има наистина ръст“.

По думите му, много важна стъпка, която трябва да бъде направена, е да бъдат продължени реформите в съдебната система защото „бизнесът трябва да може да разчита на защита. Това може да се направи само чрез правилно работеща, прозрачна и етична съдебна система, гарантираща спазване на правилата. Това е основното, което се търси“.

Ключовата дума, когато говорим за връщане на чуждестранни инвеститори е доверие. Според Хира „светът се отвори и няма точка на земното кълбо, където в момента да не се инвестира, както бе преди. Така България попада в много конкурентна среда“.

На въпроса, как IT-секторът успя да изпревари всички останали, шефът на HP отговори, че браншът е бил повлиян от няколко фактора: „Първо, това е световната икономика, защото България не е остров. Световните тенденциите, които се наблюдават са, че бизнесът иска да се фокусира върху основните си задачи и търси аутсорсване. Предоставя нехарактерните дейности на външни специалисти. Това беше една от тенденциите, които се идентифицира в световен мащаб. Така компаниите започнаха да търсят професионалисти“. По думите му, традиционно погледите са се обръщали към Далечния изток, заради цената и проявяваната гъвкавост. „Добрата новина е, че стана ясно, че не само цената е важна, а и добавената стойност“.

Не е важно само да се обработи една транзакция, а и да се добави смисъл. Това е конкурентното предимство на България. Българският работник влага ум, разум и не е само евтина работна ръка. Затова и секторът не се слави с евтина работна ръка“.

Хубавото е, че живеем в цифрова икономика, икономика на идеите. Вече не е важен капиталът, а умственият капитал“, подчерта Хира.

„Това е нещо, което България има и трябва да се възползваме. За да имаме такъв капитал, обаче, трябва да се направи сериозна реформа в образованието. Имали сме добри традиции. България бе едно от най-добрите места, където човек можеше да получи средно и висше образование. Това трябва да се възстанови“, каза още бизнесменът.

Едно от решенията, което се опитваме да популяризираме, е диалогът между образованието и бизнеса. Това може най-лесно да се случи в т. нар. Комитети или съвети, където на регулярна база, на предвидим период, бизнесът да споделя пред образованието от какви кадри ще се нуждае през следващите 5-6 и дори 10 години. На тази база учебното заведение ще може да планира точно какви специалности да подготвя“.

Диалог между държавните институции и бизнеса за момента има и ние сме част от този диалог“, подчерта в разговора Георги Руйчев.

По думите му Българският форум на бизнес лидерите се стреми да „бъде мост между правителство, бизнес и общество и за бизнесът получава отговори, въпреки че винаги може и повече.“ Според него „през последните няколко години, обаче има чуваемост и нашите представители обикновено са удовлетворени“.

По думите му, какви ще са резултатите по конкретни казуси „зависи от много фактори и въпреки, че БФБЛ стои малко встрани от политиката, представяме на висок глас нашите проблеми като бизнес. В това отношение се стремим да бъдем новатори и да подпомагаме развитието на средата, защото искаме устойчив бизнес в България“.

Форумите, организирани от Българския форум на бизнес лидерите, целят, от една страна, да пропагандират идеите на корпоративната социална отговорност, а от друга – компаниите взаимно да се стимулират“, каза Руйчев.

Компаниите вече са осъзнали, че социалноотговорният подход е добър, защото е устойчив. Когато отиваш в една държава, не го правиш само за да печелиш. Ти инвестираш в околна среда и в хората, които работят за теб. Има производствени компании, които поддържат болниците и цялата инфраструктура, в района, в който работят“, подчерта Руйчев.

 

Последни новини
Още от Новини