Бобоков: Пазарите трябва да се диверсифицират

Атанас Бобоков, председател на СД на „Монбат“ в предаването Investbook за спецификата на продажбите на български стоки на международните пазари, 8.12.2015

Атанас Бобоков. снимка: Bloomberg TV Bulgaria Атанас Бобоков. снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Русия и Украйна са пазари с голям потенциал, а диверсификацията на пазарите помага за намаляване на натиска на геополитическите проблеми, както и сезонната цикличност в продажбите, каза Атанас Бобоков, председател на съвета на директорите на „Монбат“ в студиото на Investbook, Bloomberg TV Bulgaria. Промяната на политиката на сръбското правителство и въвеждането на дотации за преработка на акумулатори са променили плановете за закриване на завода на компанията в Сърбия, каза още Бобоков.

Брутната консолидирана печалба на „Монбат“ отбелязва спад с 12% за периода януари – октомври 2015, докато приходите за деветмесечието са нараснали с 9%. „Във физическо изражение, обаче, имаме 15% увеличение на продажбите. Тоест, продаваме с 15% повече акумулатори“, каза Бобоков.

Причината за тези резултати са рекордно ниските цени на оловото, като резултатът е, че при поевтиняването на основната суровина, нараства процента на фиксираните разходи в себестойността на продукцията. Това води до намаляване на печалбата, обясни Бобоков. „Подобна инверсия в цените, първата половина на годината оловото да бъде с по-висока цена, отколкото през втората, е имало само през веднъж през последните 15 години“, уточни предприемачът.

Продукцията на компанията към момента се продава в 63 държави в Европа, Близкия Изток и Африка, като специално внимание са обръща на „близки до България, като платежоспособност и обем страни“, сподели Бобоков.

Не може да не прави впечатление, че в Русия почти нищо не продаваме, а това е един огромен пазар, който внася 50% от акумулаторите си“, каза специалистът. Друг пазар, който представлява особен интерес по думите му, е Украйна, „която след Нова година ще има нулево мито за български стоки, включително и акумулатори. Това също е един огромен пазар“.

В Турция, която е на южната ни граница, продаваме по-малко отколкото, например, в Португалия“, сподели Бобоков и изтъкна, че основен пазар остава Франция, а след нея се нареждат Германия, Испания, Белгия и Великобритания.

По думите на Бобоков, компанията вече е постигнала диверсификация на пазарите си и геополитическата ситуация на Балканите влияе само донякъде на бизнеса: „Ако един проблемен пазар, с 3% от нашите продажби, бъде загубен, макар че такова нещо не се е случвало, винаги ще се намери как да се компенсира“.

Пазарите различни географски ширини, както и производството на различни типове акумулатори, позволяват да се избегне цикличността, която е била присъща на бизнеса в миналото, сподели Бобоков.

Относно плановете за закриване на завода на „Монбат“ в Сърбия, Бобоков обясни, че вече не са на дневен ред: „Сръбското правителство започна политика на дотации за преработка на акумулатори - 100 евро за един тон преработен скрап. Така че, няма скоро да затваряме завода, няма и да го продадем.

Инвестицията в „Окта Лайт“ (заводът е с акционери Монбат АД с 51% дял и Октагон Интернешънъл ЕООД - б.р.) бе на зелена поляна, защото се оказа, че не може да купиш технология за производство на светлодиоди“, каза още шефът на „Монбат“. „Няма такова предлагане, а и би струвало стотици милиони. Трябваше сами да разработим технологията, сами да стигнем до краен продукт, а някои от компонентите да произвеждаме сами в собствения си завод. Какво, обаче, ни дадоха тези три години забавяне? Ние можем да завършим един завод до ключ за клиент. Да му дадем и технологията, и да произвежда, например лампи за домашно потребление. Този бизнес сега се отваря и аз очаквам в следващите години да донесе видим резултат“.

Плановете за раздаване на дивиденти и обратно изкупуване на акции предстоят да бъдат обсъдени от борда на директорите през февруари-март, но „за мен има голяма логика в обратното изкупуване“, каза Бобоков, защото „аз очаквам в следващите две години рязък скок на печалбата, което би означавало, че сегашното ниво на нашите акции е силно подценено“.

Мнението не е препоръка за покупка или продажба на финансови инструменти

 

 

Последни новини
Още от Новини