Производителността нараства с 1.1%

НСИ потвърди оценките ръст на БВП с 2.9%

Работници. снимка: Johan Jeppsson/Bloomberg Работници. снимка: Johan Jeppsson/Bloomberg

НСИ обяви официално данните за БВП през третото тримесечие на 2015, които потвърждават ръст от 2.9% на годишна база. Този ръст, обявен още с експресните оценки, до голяма степен идва от променена методология.

От данните става ясно, че индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.3 процентни пункта до 27.3%. Със същия процент се увеличава делът на селското стопанство, който достига 8.6%, а делът на услугите (64.1%) е неизменен спрямо същото тримесечие на 2014.

Брутната добавена стойност средно на един зает през третото тримесечие на 2015 г. обаче нараства едва с 1.1%. Реалното увеличение на производителността за един отработен човекочас също е с  с 1.1% спрямо съответното тримесечие на предходната година.
По предварителни данни за третото тримесечие на 2015 г. равнището на производителността на труда в индустриалния сектор е 5 900.2 лв. брутна добавена стойност (БДС) средно на един зает и 14.1 лв. за един отработен човекочас. В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 5 671.4 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 14.2 лв. от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 2299.1 лв. БДС на един зает и 5.9 лв. за един отработен човекочас.

Последни новини
Още от Новини