Синдиците на КТБ публикуваха списъка на оспорените вземания

Тече срокът за представяне на доказателства

Корпоративна банка Корпоративна банка

Повечето вземания на КТБ, които бяха обявени в първия списък на кредиторите, обявен от синдиците на банката, са оспорени. Това стана ясно, след като Списъкът на кредиторите с оспорени вземания към „Корпоративна търговска банка” АД (в несъстоятелност) бе изготвен и обявен на интернет страницата на Търговския регистър. От 27 ноември 2015 г. достъпът до него е свободен, съобщиха от банката. 

Има възражения и срещу вземанията на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, чието вземане е 3.7 млрд. лева, превръщайки го в най-големия кредитор на фалиралата банка.

Фондът изплати гарантираните депозити и е на едно от първите места на опашката на чакащи да получат дял от осребреното имущество на КТБ (н). 

Съгласно разпоредбите на чл.66, ал.2 от Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН) всеки кредитор от списъка има право в 14-дневен срок от обявяването на списъка на оспорените вземания към КТБ АД (н), т.е. до 11 декември 2015 г. (включително), да получи копие от подаденото срещу вземането му възражение и от доказателствата към него. Копия на документите могат да бъдат получени в деловодството на Централно управление на КТБ АД (н) – гр. София и финансовите центрове

След това в 7-дневен срок, което в конкретния случай означава от 12 декември до 18 декември 2015 г. (включително), всеки кредитор с оспорено вземане има право да представи на синдиците на КТБ АД (н) писмено становище по възражението и да приложи доказателства. В съответствие с чл.66, ал.4 от ЗБН синдиците се произнасят с окончателно решение по постъпилите възражения в 40-дневен срок, който започва да тече от 19 декември 2015 г. Така решението ще стане ясно в края на януари 2016. Но има възможности за съдебни дела.
Списъкът на кредиторите, чиито вземания са оспорени, е на разположение за проверка на интернет страницата на ТР по партидата на КТБ АД (н) - ЕИК 831184677, в раздел „Обявени актове несъстоятелност”, както и на интернет страницата на банката: www.corpbank.bg.

 

Последни новини
Още от Новини