Регистър на банкови сметки и сейфове от 2017

Достъп до данните ще има и полицията

БНБ БНБ

От 2017 г. се въвежда електронна система за номерата на банковите сметки, както и за наемателите на сейфове. Това стана ясно, след като парламентът прие на второ четене промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. С част от текстовете се въвеждат разпоредби на европейска директива за автоматичен обмен на финансова информация. Мярката е срещу зачестили трансгранични случаи на данъчни измами и укриване на данъци в рамките на Европейския съюз и в световен мащаб.

Други промени са свързани с принудително събиране на публичните вземания и повишаване на събираемостта.

С преходните и заключителни разпоредби на закона депутатите записаха промени и в Закона за кредитните институции, според които Българската народна банка /БНБ/ трябва да създаде и поддържа електронна информационна система за номерата на банковите сметки, техните титуляри и упълномощените да се разпореждат със сметките лица, както и за лицата, наематели на сейфове в банки. Банките ще трябва ежемесечно да предоставят тази информация на централната банка. Достъп до информация от системата ще имат органите на съдебната власт, Главна дирекция "Национална полиция" и Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" на МВР, ДАНС, НАП и Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. Предвижда се електронната система да е активна от 1 януари 2017 г. Промените в ДОПК влизат в сила от 1 януари 2016 г.

Последни новини
Още от Новини