Кои енергийни проекти ще се финансират по "Свързана Европа"

В списъка са газовият хъб и разширението на Чирен

снимка: Simon Dawson/Bloomberg снимка: Simon Dawson/Bloomberg

Европейската комисия прие списък от 195 ключови проекта за енергийна инфраструктура, известни като проекти от общ интерес. Те ще позволят постепенното изграждане на енергийния съюз чрез интегриране на енергийните пазари в Европа и разнообразяване на енергийните източници и транспортните маршрути. 
Проектите за България включват изграждането на газов хъб, който ще се конкурира с Вертикалния газов коридор, газопровода от България до Словакия  ("Eastring") и  от Гърция до Австрия ("Tesla").
Включени са ако разширяване на капацитета за пренос на енергия от "Марица изток" до Пловдив, и Бургас, изграждане на вътрешен далекопровод от Добруджа до Бургас. Предвидена е и инвестиция в язовир Яденица. 
Газовият интерконектор с Гърция, рехабилитацията на транзитната мрежа, както и изграждането на тръбопровод до Черно море, при село Подисор. Разширяването на газохранилището в Чирен и газовата връзка със Сърбия са други възможни инвестиции.

Проектите от общ интерес ще помогнат да се сложи край на енергийната изолация на някои държави от ЕС, се казва в съобщение на комисията. Също така ще се увеличи използването на възобновяеми енергийни източници, което ще доведе до намаляване на въглеродните емисии. За проектите от общ интерес се прилагат ускорени процедури за издаване на разрешителни и по-добри регулаторни условия. Те могат да получат финансова подкрепа по Механизма за свързване на Европа. За периода 2014 – 2020 г. МСЕ разполага с бюджет от 5,35 млрд. евро. С тези средства ще се помага за по-бързото изпълнение на проектите от общ интерес и за повишаване на тяхната привлекателност за инвеститорите.
Списъкът с проекти представлява актуализация на списъка с ПОИ, приет през октомври 2013 г. Той включва 108 електроенергийни проекта, 77 газови проекта, 7 петролни проекта и 3 проекта за интелигентни енергийни мрежи. Постигнатият добър баланс между електроенергийни и газови проекти се дължи и на определянето на ясни приоритетни проекти на регионално равнище.

 

Последни новини
Още от Новини