Горанов: Нарушен е балансът на вземането и даването

Приходите тази година са нараснали с 1.8 млрд. лева

Владислав Горанов, министър на финансите, фото: МФ Владислав Горанов, министър на финансите, фото: МФ

Към 17.11.2015 г. сме събрали с 1,764 млрд. лв. повече спрямо същия период на миналата година, като в тази сума не са включени приходите от европейските фондове, съобщи финансовият министър Владислав Горанов в парламента, който обсъжда проектозакона за държавния бюджет на България за 2016 г.
Той защити актуализацията на тазгодишния бюджет, която се предлага с преходните разпоредби. Според Горанов увеличаването на дефицита до 3.3% се дължи на невъзможността от рязко свиване на разходите за персонал в някои сектори, в т.ч. и възникналите в резултат на оптимизацията на персонала непредвидени разходи за обезщетения и редуциране на неефективни разходи в секторите, предоставящи публични услуги. В тази връзка се предлага разходването на допълнителен ресурс за 2015 г. в размер на 387,8  млн. лв.. В резултат на това се очаква дефицитът по КФП на касова основа за 2015 г. да достигне до 3,3% от БВП, но дефицитът на начислена основа ще бъде под 3% от БВП, с което не се нарушават Маастрихтските критерии по отношение на нивото на бюджетния дефицит. Прогнозите за дефицита са максимално консервативни и това прогнозирано ниво най-вероятно няма да бъде достигнато, заяви министърът, но добави:

Знаете, че още от пролетта алармирах, че темповете, с които се правят тези промени, не са задоволителни. Аз обаче поех и ангажимент да не оставим служителите в тези системи без заплати за месеците ноември и декември, тъй като по една или друга причина реформите не са могли да се състоят. Стъпка напред е и осъзнаването, че такива промени трябва да има, за да може да се подобрят условията на труд в тези системи и качеството на тяхната работа. Когато се наруши балансът на вземането и даването, в системите се натрупват изкривявания и диспропорции. Навсякъде в природата съществува баланс и всяко отклонение задейства поредица от механизми за неговото възстановяване, заяви Горанов.

Той заяви, че бюджетът за следващата година е реалистичен. Приходите по КФП за 2016 г. се очаква да бъдат в размер на 37,4% от БВП, а разходите са планирани с 2 % повече в размер на 39,4% от БВП и имат основен консолидационен принос за постигане на целите за дефицита.
Той посочи два основни приоритета на бюджета - образование и инфраструктура.

Горанов посочи други важни инвестиционни механизми. България  се включи чрез Българската банка за развитие със 100 млн. евро в Европейския фонд за стратегически инвестиции - така наречения „план Юнкер", за да се даде възможност за преодоляване на недостига от ресурси за инвестиране в жизнеспособни проекти, имащи потенциал да генерират висок икономически растеж в дългосрочен план. Също така Групата на ББР разработва и предлага програми за кредитиране на малък и среден бизнес, като само по линия на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради има над 1500 договора, които следва да се третират именно като подкрепа за малки и средни по мащаб предприятия. На следващо място той посочи създаването на „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България" ЕАД. Министърът прогнозира, че  в началото на януари 2016 г. ще се сключат договорите с управляващите органи на четирите оперативни програми и да обявим първите схеми за кандидатстване.

Последни новини
Още от Новини