Цветков: Необходими са повече гаранции за независимост на Сметната палата

Цветан Цветков, председател на Сметната палата, гостува в "Бизнес старт" в годината, когато институцията чества 135 г. от създаването си и 20 г. от възстановяването си през 1995 г.

Цветан Цветков, председател на Сметната палата. снимка: Bloomberg TV Bulgaria Цветан Цветков, председател на Сметната палата. снимка: Bloomberg TV Bulgaria

През годините ролята на Сметната палата се промени драматично, каза Цветан Цветков.

От контролен орган, позициониран в сферата на контрол и репресивен орган, тя се превърна в партньор на институциите. Стремежът вече не е към санкциониране на лицата, които управляват публичните финанси, а към това да се консултира и подпомага доброто управление.
Години наред има стремеж различни организации да останат извън обхвата на Сметната палата. Всички търговски дружества с над 50% държавно участие и общини вече подлежат на одит. 
Беше разбита през последните месеци и заблудата, че има надзорните институции, които не подлежат на контрол от Сметната палата - например, БНБ, Комисията за финансов надзор, добави той.
Три пъти беше прекратен мандата на Сметната палата. Така че въпросът с нейната независимост стои на дневен ред и той трябва да бъде уреден конституционно. Това се препоръчва от ООН и от международните организации на върховните одитни инстиции.
Независимостта зависи и от работата на самата институция, нейните правила и служители, добави той.

Има два типа Сметна палата, тъй като са възникнали по различно време. Единият тип е финансов съд, който е характерен за страни като Италия и Франция и другият тип е одитна институция, който е характерен за Англия, Холандия и скандинавските страни. България избра втория тип, създавайки институция, която се избира и отчита пред парламента и прилага международните одитни стандарти, но не е част от съдебната система. Преди 9 септември е функционирала като финансов съд.

Той коментира и темата за еврофондовете. В момента Сметната палата приключва одит, който трябва да установи дали страната разполага с необходимия административен капацитет да управлява тези средства. Този одит обхваща предишния програмен период и одитният доклад е връчен на около 70 лица, които представят своите обяснение.

Той коментира и доклада за банковия надзор. Той не само не гарантира стабилността на банковата система, но и няма способността да разкрива навреме проблемите в кредитните институции. Основните проблеми на банковия надзор са, че той не е бил обезпечен с необходимите вътрешно-нормативни документи и прилагането на надзорните мерки. 

Чуйте още

 

Последни новини
Още от Новини