Доходността по ДЦК се повиши

МФ пласира 10-годишни облигации при доходност от 2.56%

МФ. снимка: Bloomberg TV Bulgaria МФ. снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Министерството на финансите проведе пореден аукцион за емисия 10-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) с падеж 22 април 2025 година. Тези емисии се продават на траншове, като това е четърто отваряне на емисията за годината. На 16 ноември 2015 г. са били предложени 70 млн. лв. Постигната беше среднопретеглена годишна доходност от 2,56 процента. Това надвишава доходността на предишния аукцион - 2.48 процента. Общият размер на подадените поръчки достигна 109,60 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,57.

Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е в размер на 206 базисни пункта. Банките придобиха 77,50% от предложените на аукциона книжа, инвестиционните посредници - 8,57 %, застрахователните дружества - 2,14%, пенсионните фондове - 0,36%. Общо 11,43% от количеството е придобито от други инвеститори.

Миналия понеделник, 9 ноември МФ пласира петгодишни книжа с доходност 1.06%, което също бе леко повишение спрямо предишния аукцион за същата емисия.

10-годишната емисия емисия еврооблигации с падеж 2024 г. междувременно понижи доходността си от 2.57% на 9 ноември на 2.52% на борсата във Франкфурт. 

Последни новини
Още от Новини