Три области осигуряват ръста на заетостта

Най-много нови работни места са разкрити в професионалните услуги, туризма и ИТ

ИТ фирма. снимка: Kevin Van Paassen/Bloomberg ИТ фирма. снимка: Kevin Van Paassen/Bloomberg

Заетите лица в България през третото тримесечие са нараснали с 42.8 хиляди спрямо същия период на миналата година, показват данни на НСИ, съобщени на 16 ноември.

Това увеличение на практика е реализирано в три области - София (с близо 22 хиляди нови работни места), Варна (15 хиляди) и Русе (8 хиляди). В Пловдив, една област която привлича доста нови инвестиции напоследък, обаче заетостта се е понижила с 8 хиляди души.

Най-много нови работни места са създадени в професионални дейности (тук са консултантски и други бизнес услуги) - 17 хиляди, хотели и ресторанти - 15 хиляди нови работни места, следвани от ИТ и телекомуникации - 13.5 хиляди.
Най-големият спад е в административните услуги - с 9 хиляди, и строителството, където заетостта е намаляла с почти 5 хиляди души спрямо третото тримесечие на миналата година.

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 70.4% и остава непроменен в сравнение с третото тримесечие на 2014 година.
Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 64.5%, като в сравнение със съответното тримесечие на 2014 г. се увеличава с 1.7 процентни пункта.

Коефициентът на безработица е 8.3%, или с 2.5 процентни пункта по-нисък в сравнение със същия период на 2014 година. 
От всички безработни 12.7% са с висше образование, 50.9% - със средно, и 36.4% - с основно и по-ниско образование. 

Последни новини
Още от Новини