Вътрешен поглед към странни графики на Уолстрийт

Интервю с Трейси Алоуей – журналист от Bloomberg News

New York Stock Exchange (NYSE) - снимка: Bloomberg New York Stock Exchange (NYSE) - снимка: Bloomberg

Какво се случва с обема на сделките с корпоративни облигации?

Анализаторите на Goldman Sachs посочиха, че обемът на сделките при корпоративните облигации на големите инвестиционни банки преминаха на негативна територия, за първи път в историята.

В действителност, не може да има негативен обем на търговията с корпоративни облигации.

Това, което всъщност се случва е, че банките имат къси нетни позиции в корпоративни облигации. Нещо, което не се е случвало преди. Всичко това оказва влияние на ликвидността на пазара на облигации. Това е много важно, защото оказва влияние и върху лихвените проценти. Ако те се повишат, банките няма да имат възможност да осигурят буфер при големи разпродажби на пазара, което е доста притеснително.

Има хора, които биха казали, че това е задаваща се криза.

Статистиката за тези негативни резултати показва, че подобно нещо не се е случвало преди. Анализаторите на Goldman забелязаха това, въпреки че преди имаше противоречащи мнения относно ликвидността, сега всички са на едно мнение, че има проблем.

Друго, на което трябва да обърнем внимание, е затягането на условията по задълженията за обезпечен дълг, които би трябвало да са по-строги, отколкото при паричните кредити.

Ако няма ликвидност на пазара на облигации, инвеститорите трябва да намерят друг начин да ги търгуват. Един от начините, по който инвеститорите правят това е, да използват най-различни деривативи, като задължения за обезпечен дълг или ценни книжа, секюритизирани с ипотеки.

Ако разгледаме CDX Index, който е деривативен индекс върху корпоративните облигации, отнесен към спреда на пазара на облигации. Тези два показателя трябва да се движат заедно в една посока, но тук може да видим разминаване. Имаме такова разминаване, поради това, че инвеститорите са се насочили към деривативите, вместо да търгуват корпоративни облигации и това е защото пазарът на облигации не предлага добри възможности за инвестиции в този момент. Още едно странно и необичайно нещо, което се случва.

Не е нормално да се случва, а въпреки това се случва.

Ако поговорим за пазарни исторически модели, това е нещото, на което инвеститорите обръщат внимание, а то е тясно свързано с ликвидността. Имаме все по-големи движения на пазара, все по-често. Това, което виждаме на графиката, са броят на движенията със стандартно отклонение от около 6-7, което би трябвало да се случва на всеки 62 години, но в случая наблюдаваме да се случва няколко пъти в годината. Ако си припомним 15 октомври, разпродажбата на съкровищни бонове. Това беше голям срив на пазарите, като се има предвид незначителната новина. Ставаме свидетели на такива ситуации все по-често и това са всички неща, над които трябва да помислим, като се насочваме към изход от режим на ниски лихви.

Какъв ще е следващия ход ? Къде ще ни отведе всичко това?

Става въпрос за голяма, цялостна промяна на финансовата система. Нови регулации, нови играчи се появяват на пазара, което не сме виждали да функционира извън средата на много ниски лихвени нива. Ставаме свидетели на малките пукнатини, които се появяват напоследък, което е доказателство за това колко много  са се променили нещата и как всичко това ще окаже влияние в бъдеще.   

 

Последни новини
Още от Новини