Голяма изненада с БВП. Ръстът ще надхвърли прогнозите

Експресните оценки на НСИ показаха ръст на БВП с 2.9% на годишна база.

Трикольор. снимка: Велко Ангелов/Bloomberg Трикольор. снимка: Велко Ангелов/Bloomberg

БВП на България през третото тримесечие нараства с 2.9% на годишна база и с 0.7% на тримесечна, съобщи НСИ. За първи път НСИ ревизира и данните за първото и второто тримесечие в експресните оценки.

Въпреки че данните не са окончателни, те правят почти сигурно надхвърлянето на прогнозата за 2% ръст през тази година.

Годишният ръст е най-големият от първото тримесечие на 2011, когато бе 4.5%. Изненадващата ревизия на данните следва препоръки на Евростат. Така например, са увеличени условната рента на жилищата, както и оценките за измамите с ДДС. Досега тези корекции се правеха в годишните данни.

Най-голям принос за ръста през третото тримесечие имат т. нар.корективи - показател, който отразява данъци, косвено измерени услуги на финансови посредници и т.н. и нараства с 13 на сто спрямо същия период на 2014. Причината за това не е свързана с ревизията и резервите на Евростат, а се дължи на ръст на приходите от косвени данъци, по предварителни данни.

А брутната добавена стойност, тоест произведеният продукт от реалната икономика се е увеличил доста по-скромно - с 1.6%.

За този ръст основният принос е на вътрешното потребление, което нараства с 1.1% на годишна база. Увеличението на износа се забавя до 2.6 на сто. Инвестициите намаляват с 0.9 на сто.

Освен това е увеличен и ръстът за предходните две тримесечия - на 2.6% и 2.6%, вместо обявените 2% и 2.2% съответно на 5 юни и 4 септември.

НСИ все още не е отразил две резерви на Евростат, така че са възможни и бъдещи корекции, обясниха от института за Bloomberg TV.

Ревизията на данните включва преоценка на всички основни макроикономически показатели във връзка с оттегляне на резерви от Европейската комисия (ЕК) за периода 1995 - 2014 г.:
                ∙ Доход в натура, свързани с железопътни транспортни услуги;
                ∙ ДДС измами;
                ∙ Стратификационен метод и метода за изчисляване на междинното потребление, използван при оценяването на условните и действителни наеми на  жилищата;
                ∙ Внедряване на метода за постоянна инвентаризация за потреблението на основен капитал;
                ∙ Оценка на оригиналите от развлекателни, литературни и художествени произведения;
                ∙ Подобряване на оценката за капитализиране на разходите за научна и развойна дейност;
                ∙ Подобряване на оценките за разпределение на застрахователните услуги;
                ∙ Подобряване на оценките за реинвестиране на преките чуждестранни инвестиции - холдингови печалби и загуби;
                ∙ Подобряване на оценките за взаимните фондове;
                ∙ Подобряване на оценките за компенсацията на наетите лица от и към чужбина.

 

Последни новини
Още от Новини