Изненадващо по-скъпи винетки и тол такса

Правителството търси допълнителни приходи за 600 млн. лева годишно. Цените на винетките се повишават за първи път от осем години

Министерски съвет. снимка: Bloomberg TV Bulgaria Министерски съвет. снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Правителството одобри увеличение на цените на винетките за първи път от 2008 г. Най-много - с 53% се увеличава цената им за старите автобуси.

Правителството одобри и решение да бъде приет предложеният от Световна банка модел на въвеждане на смесена система за тол такса за тежкотоварни моторни превозни средства и електронна винетка за МПС. За превозните средства до 3,5 тона остава заплащане с винетки, над тази тежест ще се въведе тол система за заплащане на километър изминато разстояние.

Въвежда се електронно таксуване и предстои конкурс за избор на изпълнител за комплексно обслужване при електронно събиране на пътни такси.  
В анализа на Световната банка (СБ) е посочено, че в доклада за глобалната конкурентоспособност за 2013-2014 г. на Световния икономически форум България заема 102-о място от 148 държави по качество на инфраструктурата. Това е вследствие от дългосрочното хронично недофинансиране на националната пътна система, като България има голяма потребност от поддръжка и модернизация на пътищата, което е предпоставка за осигуряване на икономически растеж, подобряване на управлението на трафика, безопасността по пътищата, национална свързаност, улесняването на търговията и сигурността. Поддържането и изграждането на пътищата в страната предполага наличие на значителен финансов ресурс. В приетата от Министерски съвет на 16 септември 2015 г. Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2016-2022 г. и средносрочна оперативна програма за изпълнение на стратегията е посочен финансов недостиг в размер на 6,922 милиарда лева.
Тъй като се очертава недостиг на средства и парите на ЕС не може да се ползват след програмен период 2014-2020 г., се налагат нов подход за покриване на разходите  за поддържане на пътищата, мотивира се правителството.
Технологиите предлагат нови възможности за постигане на тази цел, като събиране на приходи при различни цени от различни видове превозни средства и по различни пътища, както и да се приложи принципът „потребителят/замърсителят плаща”, така че тези превозни средства, които най-много увреждат пътищата, да заплащат повече. Такъв подход ще позволи на държавата да въведе интегрирана и единна система за събиране на пътни такси без формиране на задръствания и опашки от превозни средства по пътищата.
Сегашната система на винетни стикери не събира всичките дължими приходи - тъй като не е система, при която лесно се контролира правоприлагането, а освен това е несправедлив модел на таксуване, тъй като таксуването е по продължителност на достъпа до пътната мрежа, а не на база изминато разстояние. Новите подходи за по-интелигентно и по-ефективно събиране на пътни такси от сегашната система, базирана на стикер-винетки, биха могли да увеличат приходите по по-справедлив начин.
Според правителството, приходите от винетки са недостатъчни за поддържането на пътната мрежа, а още по-малко - за бъдещи инвестиции. Трябва да се намерят поне 600 млн. лв.  годишно.
След провеждане на обществената поръчка, ще бъде избран оперативен изпълнител (изпълнител, оператор), който да внедри системата в експлоатация и да я поддържа.

С друго решение на кабинета беше изменена Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура” и след извършени проучвания беше определен нов размер на винетни такси за 2016 г.
Размерът на годишната винетна такса за Категория 3 (леки автомобили и товарни до 3,5 т) е повишен с 30 лв., тоест до 97 лева, месечният – с 5 лева, и седмичният с – 5 лева. Предвижда се повишаване на размера на дневната винетна такса за Категория 1 и Категория 2 с 1 (един) лев или с 5% от сегашния размер и доближаване до максималния такъв, определен в Директива 1999/62/ЕС – 11 евро.

Старите автобуси ще плащат 1050 лв., вместо 684 лв. За сравнение, от началото на 2008 г., инфлацията е нараснала с 18%.

През април 2015 строителният министър Лиляна Павлова заяви: В този мандат сме взели решение да не повишаваме цената на винетката.

С постановлението на Министерския съвет се определя размерът на годишната винетна такса за Категория 2 „Евро 0,1, II”, която се използва като база за изчисляване на размерите на винетните такси за другите категории автомобили при спазване на изискванията на директивата, а именно: в директивата съотношението и размера на годишните ставки за по-ниските категории ППС е 60% от стойността и съответно размера на ставките на по-високите категории ППС. Прогнозата за очакваните приходи е, че те ще възлязат на около 300  000  000 лв. след увеличението на ставките от винетни стикери по предложения вариант.

Последни новини
Още от Препоръчани