Най-добре платените специалности във ВУЗ

Големи разлики в заплащането показа рейтингът на университетите за 2015

Осигурителен доход, 2015 Осигурителен доход, 2015

Средната заплата на висшист е 980 лева и е най-висока за завършилите Информатика - 1857 лева, показа рейтинговата система на висшите училища, представена в понеделник за пета поредна година.
Средният осигурителен доход е по-нисък - 924 лева, показвай рейтингът на висшите училища, представен на 9 ноември 2015.
Той е най-висок за завършилите военно дело - средно 1519 лева, а за информатика е 1393 лв.
Но има големи разлики в заплащането между завършилите едно и също професионално направление в различните ВУЗ.
Така например, завършилите информатика в СУ "Климент Охридски" получават по 3047 лева, а в НБУ - 2332 лв. Завършилите Администрация и Управление в АУБГ могат да разчитат на 2755 лева, докато дипломиралите се със същата специалност във Великотърновския университет - 947 лева.

За първи път обучаващите се в педагогически специалности са повече от изучаващите право, показва още рейтинговата система. По-малко от половината (47%) от наетите висшисти работят на позиция, за която се изисква висше образование.
Най-голям шанс за реализация в чужбина имат завършилите медицински специалности, информатика и военно дело.

Последни новини
Още от Новини