Индустрията рязко се забавя

Спад на месечна база и ръст на годишна база отчита индустрията в България през септември

снимка: Maurice Tsai/Bloomberg снимка: Maurice Tsai/Bloomberg

По предварителни данни индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни през септември 2015 г. намалява с 1.1% в сравнение с август 2015 година, съобщи НСИ в понеделник.

На годишна база има ръст от 0.6% спрямо съответния месец на 2014 година. Това е най-слабият темп от ноември 2014 г. За сравнение през август индустрия нарасна на годишна база с 4.3%.

Месечният спад се дължи на енергетиката - с 3.1%, и преработващата промишленост - с 1.0%, докато в добивната промишленост е отчетено увеличение от 3.7%. По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на химични продукти - с 11.8%, производството на тютюневи изделия - с 11.3%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 10.1%, производството на основни метали - със 7.6%.

Добивната промишленост с увеличение от 9.1% има най-голям принос за ръста на годишна база. Повишение на прозводството има и в преработващата промишленост - макар и малко, с 0.2%, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е регистриран спад от 2.2%.

По-значително увеличение в промишлеността: производството на превозни средства, без автомобили - с 50.8%, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 14.5%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 10.7%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 10.6%. Намаление е отчетено при: производството на тютюневи изделия - с 28.7%, производството на основни метали - с 18.3%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - със 17.7%, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 6.4%.

Строителството отбеляза месечен спад с 0.3%, а на годишна база - с 2.7%. 

В търговията има намаление с 0.2% на месечна база (за трети пореден месец) и с 2.5% на годишна база.

Последни новини
Още от Новини