КЗК наложи голяма глоба на "Енерго-Про"

Глобата се отнася за действия на Е.ОН, твърди дружеството

Ел. мрежа. снимка: Paul Thomas/Bloomberg Ел. мрежа. снимка: Paul Thomas/Bloomberg

Комисията за защита на конкуренцията наложи санкция от 14 422 770 лв. на "Енерго-Про Продажби" АД за злоупотреба с господстващо положение на пазара на обществено снабдяване с електрическа енергия на потребители, находящи се на лицензионната му територия. Това е една от най-високите санкции, налагани от КЗК. Рекордът се държеше от санкция в размер на 23 млн. лева, приложена към "Булгаргаз", но тя бе отменена.
Компанията не приема глобата, наложена на предшественика й Е.ОН, по жалба на дружество, което е наследило проимишлен имот на друга фирма.
Сумата представлява 0,5% от приходите на дружеството от от обществено снабдяване с електрическа енергия. Според КЗК поведението на "Енерго-Про Продажби" АД може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите посредством необоснован отказ от доставка на електрическа енергия. Доставчикът третира неравноправно  „Готар Инвестмънт“ ООД спрямо останалите потребители на електрическа енергия на територията на индустриална зона гр. Нови Пазар, смята комисията. 
От решението става ясно, че "Готар" е купило от „Юръпиън глас" ЕООД цех за производство на стъкларски изделия в Нови пазар. Но по партидата, която се е водила на стария собственик - "Нова Китка" са се водили задължения. Именно това става повод за сагата.
През периода на нарушението, който е с продължителност от приблизително шест  години, господстващото предприятие отказва създаване на индивидуална партида и обществено снабдяване с електрическа енергия на „Готар Инвестмънт“ ООД, докато в същото време го осигурява на другите потребители на територията на индустриална зона гр. Нови Пазар, които технически се снабдяват по аналогичен начин. Самото предприятие се е снабдявало също на ниско напрежение от съседен цех, но там се е стигнало до принудителна продажба от кредито.
Според КЗК е налице неравноправно третиране на конкретния клиент спрямо останалите, тъй като по отношение на всички са валидни еднакви инфраструктурни условия.
КЗК постанови в срок от един месец "Енерго-Про Продажби" АД да открие самостоятелна партида и да предприеме незабавно всички необходими действия за ефективното снабдяване на „Готар Инвестмънт“ ООД е ел. енергия.
"Енерго-Про" не приема решението на КЗК по казус, датиращ от 2008 година, когато електроснабдителното дружество е било собственост на Е.ОН България, съобщиха от  предприятието.

Последни новини
Още от Новини