По-слабо търсене на ДЦК

Доходността на тригодишните облигации падна до 0.47%

Банкноти. снимка: Simon Dawson/Bloomberg Банкноти. снимка: Simon Dawson/Bloomberg

Министерството на финансите на България продаде книжа от емисия 3-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) с падеж 28 януари 2018 година. На проведения на 26 октомври 2015  г. аукцион бяха предложени за продажба и съответно одобрени книжа с номинална стойност 150 млн. лева. За разлика от предишния аукцион през септември, когато търсенето надхвърли над два пъти предлагането, сега подадените поръчки са били със съвкупна номинална стойност 163 750 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 1 200 000 лв., информира БНБ.
Постигната беше среднопретеглена годишна доходност от 0,47 процента (0.49% през септември), което представлява най-ниската доходност от пускането на емисията в обращение през януари 2015 г. до момента. За сравнение доходността на предходния аукцион през септември беше 0,49 процента. Общият размер на подадените поръчки достигна 163,75 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,09.

Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е в размер на 80 базисни пункта, уточнява МФ.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките - 98,23%, а останалата част, в размер на 1,77%,  бяха закупени от пенсионните фондове.

Последни новини
Още от Акценти