"Телерик" с първи отчет след преструктурирането

"Телерик" е прехвърлило повечето дъщерни дружества

снимка:  SeongJoon Cho/Bloomberg снимка: SeongJoon Cho/Bloomberg

Приходите на Групата Телерик за 2014 г. са се понижили с 20%, показва консолидираният отчет, но по индивидуалния отчет има ръст.  Причината е вътрешно преструктуриране.

Приходите по индивидуалния отчет на Телерик АД са се понижили от 56.7 млн. лева на 45.15 млн. лева. Но брутните приходи на българското дружество по индивидуалния отчет растат.

„Телерик“ АД продава продуктите си през своето дъщерно дружество – Telerik Inc. в САЩ, уточниха от компанията. Съгласно установения модел на продажби, „Телерик“ АД  предоставя търговска отстъпка на Telerik Inc., така че американското дружество да има пазарен марж. Приходът, отчетен от „Телерик“ АД, отразява тези отстъпки.

В резултат, за да се интерпретират по-коректно финансовите резултати на „Телерик“ АД спрямо същия период на предходната година, трябва да се вземе предвид прихода преди остъпките, твърдят от "Телерик". За 2014 г., „брутният“ приход на „Телерик“ АД е 105,613 млн. лева спрямо 85,122 млн. лева за 2013 г., което кореспондира на 24% увеличение.

Консолидираните приходи, които включват и поделенията, са 45.605 млн. лева през миналата година.

Групата на „Телерик” включва дъщерното дружество в Индия, докато през 2013 г. тя е притежавала и дялови участия в Германия, САЩ, Канада, Австралия, Великобритания и Дания. От индивидуалния отчет става ясно, че общата сума на възнаграждението за продажба на 6 дъщерни дружества е 38.15 млн. лева (признато като вземане от свързани лица, тъй като не е уредено към 31 декември 2014 г.).

Групата отчита загуба от продължаващи дейности в размер на 17.998 млн. лв. спрямо 12.929 млн. лева през 2013 г.

Загубата преди данъци и лихви (EBIT) e 39%.

Но е отчетена значителна печалба от преустановени дейности – 14.6 млн. лева.

Загубата по индивидуалния отчет е 21.15 млн. лева.

Текущите задължения на компанията са се увеличили от 39.7 на 125.9 млн. лева, а нетекущите (дългосрочните) са умерени (5.6 млн. лева). Съответно нетекущите активи са нараснали от 18.98 на 82.55 млн. лева.

Основната промяна е следствието от решението на Групата да продаде всички дъщерни дружества освен това в Индия на други свързани лица под контрола на компанията майка. Това е резултат на вътрешна организация. Продажбата е приключена на 30 декември 2014 г., като ръководство показва резултатите на дъщерните дружества като преустановени дейности.

В края на 2014 г. американската компания Progress Software купи "Телерик" за 262.5 млн. долара. Сумата от 16.55 млн. лева от тази обща покупна цена е уредена чрез предоставянето на основателите на Телерик и определени служители на опции за придобиване на акции под условие, които зависят от план за придобиване на право и продължаване на заетостта в дружества от групата на Прогрес. След това Progress Software е прехвърлило правото за покупка на акции на Трайдент Акуизишън ЕАД (с основен акционер компания от Бъркшър, Англия със същото име) и две дружества от Люксембург.  

Трайдент Акуизишън е дъщерно дружество на Прогрес, пише в отчета. Основателите и настоящи директори на компанията Васил Терзиев и Светозар Георгиев не притежават акции. Вместо да запишат акции в Групата всички участници са получили парични обезщетения, които да компенсират неуредените опции за акции на стойност 59,6 млн. лева.

 

Прочетете още

Пат Гелсингер, главен изпълнителен директор на VMWare в предаването Investbook

Ключови факти за емисията на "Сирма"

Допълнена с уточнението за отстъпките към "Телерик Инк"

Последни новини
Още от Новини