БНБ и НСИ се разминаха в данните за износа

Положително търговско салдо за първи път през тази година

Сградата на БНБ Сградата на БНБ

Данните от платежния баланс на България, обявени от БНБ в петък, се разминаха с по-ранни числа, съобщени от НСИ. Според БНБ износът през август расте, а според НСИ намалява.

Според централната банка експортът на стоки е 1929.6 млн. евро за август 2015 г., като се повишава с 4.1%. А през осемте месеца износът е 14 818.4 млн. евро, като нараства с 9.1%.

Вносът за август 2015 г. е 1865.2 млн. евро, като намалява с 8.1% спрямо август 2014 г. За януари – август 2015 г. вносът е 15 909 млн. евро, като нараства с 3.7% спрямо същия период на 2014 г.

Но според НСИ, която публикува данните си на 12 октомври, през август е имало спад на износа с 1%, а не ръст. Институтът отчете по-голям спад на вноса – 10.4%. БНБ ползва данни на НСИ за търговията и до тази година числата съвпадаха.

В отговор на запитване от централната банка поясниха, че разминаването се дължи на новата методология на платежния баланс. По-конкретно, подстатиите, свързани със стоките за преработка и ремонта на инвестиционни стоки, са включени в статия Услуги, а стоките, придобивани от туристи при техните пътувания в чужбина, са включени в статия Стоки. 

За първи път през тази година БНБ изчислява положително търговско салдо за август в размер на 64.4 млн. евро.

Салдото по услугите е положително в размер на 561.9 млн. евро, но намалява спрямо миналия август. За януари – август 2015 г. то също се понижава до 1876.6 млн. евро.

Принос за съкращаването на активното салдо при услугите има туризмът.

Според оценките на БНБ приходите от туризъм през август намаляват с 6.9%, докато разходите за посещения на българи зад граница са се увеличили с 8.8%.

Последни новини
Още от Новини