Електрификацията в европейските заводи ще намали драстично емисиите до 2050 г.

Промяната обаче ще изисква капацитетът на енергийните мрежи да се увеличи със 75% през този период

Снимка: Krisztian Bocsi/Bloomberg Снимка: Krisztian Bocsi/Bloomberg

Широката електрификация на някои от най-замърсяващите индустрии може драстично да намали емисиите на парникови газове, отделяни в атмосферата, пише в свой анализ Bloomberg.

Преходът към използване на електричество в транспортния, строителния и индустриалния сектор за сметка на използването на изкопаеми горива, може да намали емисиите в Европа с 60% в периода между 2020 и 2050 г. според доклад на BloombergNEF, публикуван във вторник съвместно с норвежката Statkraft и ирландската Eaton.

Докладът поставя фокус върху промишленото отопление като източник на замърсяване на атмосферата и насърчава властите да внедрят нови инструменти, с които да се справят с емисиите от тази област.

Докладът обръща внимание и на по-малко коментираните части от икономиката, чиито емисии въглероден диоксид са голяма част от общото количество. Той предполага, че постигането на нулеви емисии, което лидерите на Европейския съюз целят, няма да бъде възможно без промяна в начина, по който се произвеждат цимент и стомана.

Тези индустрии започват да разглеждат водорода като алтернатива на въглищата както за гориво, така и за химичните си процеси.

Промяната в начина, по който населението се отоплява и горивото, което използва за автомобилите си, ще има значително отражение върху енергийните мрежи в Европа, твърди докладът.

BNEF изчислява, че до 2050 г. производственият капацитет на мрежите ще трябва да се увеличи със 75% в свят, в който повечето неща се задвижват от електричество. Енергийните системи също ще трябва да се научат как да станат по-гъвкави на фона на промяната на моделите на потребление.

„Политиците трябва да подкрепят укрепването и разширяването на енергийните мрежи, за да се справят с по-големите обеми и повечето възобновяеми източничи“, твърди Алберт Чеунг, анализатор в BNEF.

Последни новини
Още от Новини от света