ЕЦБ с предупреждение към имотния пазар заради растящите цени

Според финансовата институция сред предизвикателствата в региона е прекомерното поемане на финансов риск

Снимка: Alex Kraus/Bloomberg Снимка: Alex Kraus/Bloomberg

Признаците за прекомерно поемане на финансов риск и забавянето в доходността на банките са едни от най-големите предизвикателства в еврозоната. Това се казва в Доклада за финансовата стабилност на еврозоната, публикуван от Европейската централна банка (ЕЦБ) в сряда, пише Investor.bg.

От централната банка обръщат внимание и на рисковете на имотния пазар, тъй като цените на имотите продължават да нарастват в редица страни от еврозоната.

Еврозоната изпитва затруднения с икономическия си ръст след дълговата криза от 2011 г. Оттогава ЕЦБ, която осъществява надзор върху паричната политика в 19-членния регион, предприема различни действия в опит да стимулира икономиката. През 2018 г. ЕЦБ реши да намали част от тези стимули на фона на някой признаци, показващи подобрение. Централната банка обаче се върна към политиката на количествените облекчения с пълна сила през септември тази година, тъй като темповете на растеж започнаха да се забавят поради различни вътрешни и външни за еврозоната причини.

„Рискове за икономическия растеж в глобален мащаб и в еврозоната се увеличиха и продължават да създават предизвикателства пред финансовата стабилност“, се казва в прессъобщение от ЕЦБ в сряда.

Още през май месец централната банка предупреди за наличието на „постоянните рискове“ за икономиката като несигурността в световен мащаб и излизането на Великобритания от ЕС.

„Въпреки че средата на ниските лихвени проценти подкрепя цялостната икономика, трябва да се обърне внимание на това, че се забелязва увеличение в поемането на риск, което може да създаде предизвикателства за финансовата стабилност в средносрочен план “, заяви заместник-председателят на ЕЦБ Луис де Гиндос.

Според централната банка институции като инвестиционни фондове и застрахователни компании поемат все повече рискове в настоящата среда с ниски лихви. Това означава, че в случай на внезапен пазарен шок, например, сътресенията, които тези институции ще изпитат, може да се разпространят върху цялата финансова система. Това, от своя страна, ще доведе до загуби за компании и физически лица.

Повече по темата четете на Investor.bg

Последни новини
Още от Новини от света