Все повече деца в Германия биват изоставяни

Отхвърляне, унижаване, злоупотреба - толкова много деца и младежи са в опасност както физически, така и психически. Сексуалното насилие нараства особено

Снимка: pixabay.com Снимка: pixabay.com

През 2018 г. службите за закрила на децата в Германия установиха, че 50 400 деца и юноши са окачествени като застрашени - с 10% повече случаи в сравнение с предходната година. Това е не само най-голямото увеличение, но и най-високата степен от старта на статистиката 2012 г., както обяви Федералната статистическа служба (Destatis), предава германският седмичник Die Zeit.

Службите за закрила на деца оцениха около 24 900 случая като „кризисни“ през 2018 г. - с 15% повече, отколкото през 2017 г. В други 25 500 случая заплахата не може да бъде изключена със сигурност. Тези „отложени“ случаи също са се увеличили - с 6%.

- 60% от засегнатите деца са били отхвърлени. Повечето от 50 400 крайно или латентно уязвими деца са дали признаци за такива. 31% са проявили индикации за психическо малтретиране: жертви на унижение, сплашване, изолация, емоционална студенина. В 26% от случаите е имало данни за физическо насилие, при 5% от тях - доказателство за упражнено сексуално насилие. Посегателството върху деца чрез сексуално насилие е сравнително рядко, споменава Destatis. Независимо от това „развитието е осезаемо“. Броят на съобщените случаи нарасна с 20% до около 2500 в рамките на една година.

Една опасност за детето е налице, ако „е настъпила или предстои значителна вреда върху физическото или психическото състояние на детето“. Службите трябва да разследват подозренията, да преценяват степента на опасността и да се опитват да я предотвратяват. Най-силната защитна мярка е поемането на грижа. През 2018 г. от Службата за младежки грижи се погрижиха временно за 7800 деца. Това бяха 15 процента от всички рискови случаи.

При 53 000 деца и юноши службата за защита на детето констатира, че макар да няма опасност за състоянието на децата, семействата все още се нуждаят от подкрепа - например образователни консултации. В 53 900 от случаите първоначалното подозрение не е потвърдено.

Последни новини
Още от Новини от света