Дърветата - спасението от глобалното затопляне

Междуправителствената експертна група по климатични промени възнамерява да ограничи глобалното затопляне до 1,5 градуса до 2050 г.

Снимка: pixabay.com Снимка: pixabay.com

Дърветата ще са средството, с което да се борим срещу климатичните промени. Междуправителствената експертна група по климатични промени възнамерява да редуцира глобалното затопляне до 1,5 градуса до 2050 година. Постижима цел, казват изследователите. Тяхното предложение - залесяване, пише в анализ на германския седмичник Die Zeit по темата.

Според проучване изменението на климата не може да се преодолее толкова ефективно, колкото посредством залесяването. Засаждането на дървета има потенциал да абсорбира 2/3-ти от вредните за климата емисии, предизвикани от хората досега, пишат изследователи от Швейцарския федерален технологичен институт (ETH) Цюрих в списание Science. По този начин земята може да поeме 1-3-та гора, без да засегне градове или земеделска земя.

Според авторите проучването показва за първи път, че целта, поставена от Междуправителствената група по изменение на климата (IPCC) за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 градуса, без съмнение е постижима. Според IPCC емисиите на парникови газове в ущърб на климата, трябва да бъдат ограничени до 2050 г., например в енергийния и транспортния сектор, а до един милиард хектара земя трябва да бъдат насадени с дървета.

Според проучването земята към момента е покрита с 2,8 млрд. хектара гори - възможно е презасаждане на 900 млн. хектара. Това отговаря на площта на САЩ или на площ, която е над 27 пъти по-голяма от тази на Германия.

"Но ние ще трябва да действаме бързо, защото ще са необходими десетилетия, за да могат горите да се оформят и да се използва техният потенциал да складират възглероден диоксид", каза ръководителят на изследването Том Кроутер. Подходящите за залесяване зони стават все по-ограничени всяка година в резултат на изменението на климата. „Залесяването, въпреки своя потенциал, може да бъде само една от многото мерки за опазване на климата и е необходимо бързо отклонение от икономическия модел на изкопаемите горива, което може да бъде постигнато най-добре чрез междусекторна цена на въглеродния диоксид“.

Мнозина учени смятат, че дървесната покривка ще се увеличи поради изменението на климата. Това важи за северните гори, например в Сибир. Изчисленията обаче били грешни, зтъй като дървесната гъстота е средно само между 30 и 40%. Същевременно тропическите гори с гъстота на дърветата от 90 до 100% са изчезнали.

Изследователите от Цюрих умишлено са пропуснали градовете и земеделските площи в своите изчисления. Става дума предимно за непокътнати в миналото, но днес унищожени екосистеми. С особено много области за залесяване разполага Русия, следвана от САЩ, Канада, Австралия, Бразилия и Китай.

Последни новини
Още от Новини от света