Как ЕС ще се справи с миграцията ?

Основна поука от миграционната криза е необходимостта от реформа на правилата на ЕС

Снимка:Alejandro Cegarra/Bloomberg Снимка:Alejandro Cegarra/Bloomberg

Въпреки че беше изправен пред най-тежката бежанска криза в света от Втората световна война насам, ЕС съумя да осъществи значителна промяна в управлението на миграцията и защитата на границите. Съюзът предложи закрила и подкрепа на милиони, спаси живота на много хора, разби мрежи за контрабанда и сведе незаконните пристигания в Европа до най-ниското равнище, регистрирано през последните 5 години.

Въпреки това е необходима още работа, за да бъде миграционната политика на ЕС действително подготвена за бъдещите предизвикателства с оглед на постоянно променящия се геополитически контекст и постоянното увеличаване на миграционния натиск в световен мащаб. В продължение на 3 последователни години броят на пристигащите в ЕС постоянно намалява, като настоящият им брой е само 10% от пиковите стойности през 2015 г. През 2018 г. бяха засечени около 150 000 незаконни преминавания на външните граници на ЕС.

При все това фактът, че броят на незаконно пристигащите е намалял, не е гаранция за бъдещето, като се има предвид вероятността миграционният натиск да продължи.

През 2018 г. Европейският център за борба с контрабандата на мигранти на Европол имаше ключова роля при над сто случая на контрабанда от голяма значимост, а съвместните екипи за разследване работят активно за справяне с контрабандата в държави като Нигер.

За да ускорят връщането и обратното приемане, ЕС продължава да работи за сключването на споразумения и договорености за обратно приемане със страните партньори, като досега са сключени 23 споразумения. Държавите членки трябва да използват пълноценно съществуващите споразумения.

Още по темата

Освен това Европейският парламент и Съветът следва бързо да приемат представеното от Комисията предложение относно връщането, чиято цел е да се ограничат злоупотребите и укриването на подлежащи на връщане лица в ЕС.

През септември 2018 г. Комисията предложи да се укрепи допълнително европейската гранична и брегова охрана и да се предостави на Агенцията постоянен корпус от 10 000 гранични служители, за да се гарантира, че държавите членки могат да разчитат на пълна оперативна подкрепа от ЕС по всяко време. Комисията призовава Европейския парламент и държавите членки да приемат реформата преди изборите за Европейски парламент.

Основна поука от миграционната криза е необходимостта от реформа на правилата на ЕС за предоставяне на убежище и от създаването на справедлива и годна за целта система, която да може да се справи с всяко увеличение на миграционния натиск в бъдеще.

Комисията изготви всички необходими предложения в тази връзка и твърдо подкрепя подход при разглеждането на всяко от тях. Работата по тези предложения е към своя край и те следва да бъдат приети преди изборите за Европейски парламент.

Съвсем скоро Комисията ще представи цялостна оценка на уредбата на ЕС за законната миграция. Успоредно с това държавите членки следва да увеличат използването на доброволни пилотни проекти в областта на законната миграция.

Последни новини
Още от Новини от света