Екоопасностите засягат най-силно най-бедните

До това заключение водят данни от актуален доклад на Европейската агенция за опазване на околната среда

Снимка: oekoenergieblog.at Снимка: oekoenergieblog.at

Шум, замърсен въздух и силна слънчева светлина: Според проучване преди всичко по-бедните хора са уязвими от отрицателните фактори на околната среда В ЕС, пише германският седмичник Die Zeit.

Опасностите пред околната среда като замърсяването на въздуха или екстремните температури в ЕС засягат особено тежко най-често хора в региони с висока степен на безработица и ниски приходи. До това заключение стигат данни от актуален доклад на Европейската агенция за опазване на околната среда. Особено засегнати са районите в южната и югоизточната част на Европа, но също така и някои области в западните държави членки.

Агенцията по околната среда назова няколко причини за това в своя доклад. Така например заради по-ниските наеми социалнослабите хора често живеели в региони с голям трафик и промишленост. Там наред с други особености е по-голямо и замърсяването с фини прахови частици, което може да доведе до възпаление на дихателни пътища – бронхити, и други белодробни заболявания. Същото се отнася и за азотните оксиди, които в момента отново се обсъждат в Германия. В 20% от градовете с ниски доходи в Италия нивата на азотни оксиди превишават европейските норми.

Освен това по думите на властите жителите на бедните региони разполагат с по-малко средства за климатизация и слънцезащитни продукти. Екстремният студ също е опасен. В страни като Гърция и България около 60% от хората с доходи под средните за страната не могат да отопляват домовете си през зимата. Освен това хората в по-бедните региони на Европа не били достатъчно информирани за опасностите пред околната среда.

Експерти изискват особено възрастните и децата да бъдат защитени от рисковете за околната среда. Горещината, шумът, мръсотията биха били най-опасни за най-уязвимите. "Освен това те обикновено са тези, които в най-малка степен сами могат да решат как и къде да живеят, работят или ходят на училище", се казва в доклада, за който са оценени данните за праховите частици, приземния озон, шумовото замърсяване и климата.

По-конкретно, Агенцията по околна среда предлага да се даде приоритет на пешеходците и велосипедистите при планирането на транспорта. Допълнително може да помогне и засаждането на повече дървета в градовете и създаването на по-добри жилища за бедните. Би било полезно и да се изготвят конкретни планове за помощ в горещите и студени периоди.

Последни новини
Още от Новини от света