В ЕС към момента има над 20 млн. души с бежански статут

Иван Шаренков, правен консултант по миграционни въпроси и експерт към проекта "Толерантно общество и интеграция на лицата, търсещи или получили международна закрила", Бизнес старт, 01.10.2019

Иван Шаренков, правен консултант по миграционни въпроси и експерт към проекта "Толерантно общество и интеграция на лицата, търсещи или получили международна закрила". Снимка: Bloomberg TV Bulgaria Иван Шаренков, правен консултант по миграционни въпроси и експерт към проекта "Толерантно общество и интеграция на лицата, търсещи или получили международна закрила". Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

В Европейския съюз (ЕС) към момента има над 20 млн. лица с бежански статут - общо около 4% от целия ЕС. Те следва да се превърнат в основен приоритет в следващия период, за който са заложени огромен обем от средства за интеграция. Това мнение изрази Иван Шаренков, правен консултант по миграционни въпроси и експерт към проекта, в предаването "Бизнес старт" с водещ Живка Попатанасова.

Първоначално гостът изтъкна в какво се изразява разликата между бежанец и мигрант.

"Бежанец е лице, което търси международна закрила и бяга от това, че е преследвано в своята страна заради лични убеждения (етнически, расови и социални). Той е принуден да бяга. Мигрантът не е преследван, но търси по-добра социална и икономическа реализация за себе си и своето семейство".

"В последните години се забелязва една видима промяна в българското общество - то започна да приема позитивно бежанците", посочи като позитивна тенденция Иван Шаренков.

Шаренков даде пример с алтернативи за по-ефективно интегриране на бежанците в условията на пазарната конюнктура у нас.

"За частния бизнес у нас се твърди, че изпитва недостиг на работна ръка. Време е да се постави акцент и върху информационните кампании на ниво общини относно интегрирането на бежанците. Има и по-квалифицирани кадри сред тях, които са подходящи за позиции на високо ниво", обясни той.

Иван Шаренков уточни, че за разлика от преди 3-4 години, когато имаше голям миграционен натиск по нашата граница с Турция, към момента такъв не се отчита.

"Центровете за настаняване на лица, търсещи международна закрила, сега са много слабо натоварени", разкри той.

 

Последни новини
Още от Нотификации