МАРКОВ: Ако бизнесът финансира директно политическите партии - какви са рисковете

Димитър Марков, ЦИД, в Бизнес старт, 26.06.2019

Димитър Марков, ЦИД, в Бизнес старт, 26.06.2019

Вижте тук целия коментар!

Последни новини
Още от Нотификации