S&P потвърди кредитния рейтинг на България с положителна перспектива

Агенцията оценява напредъка с действията за присъединяване към ERM II за значителен

Снимка: Scott Eells/Bloomberg Снимка: Scott Eells/Bloomberg

Международната кредитна агенция S&P Global Ratings потвърди дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута 'BBB-/A-3'. Перспективата пред рейтинга остава положителна.

Според обобщената оценка на S&P фискалната и външната позиция на страната остават силни, а очакванията за икономическия растеж се оценяват като благоприятни, независимо от структурните ограничения в дългосрочен план. Положителната перспектива пред рейтинга отразява значителната вероятност България да се присъедини към Валутен механизъм II (ВМ II) през следващите 12 месеца.

От рейтинговата агенция очакват БВП да се повиши с устойчив темп от 3,3 % през 2019 г., след което да се забави до 3 % през 2022 г. Водещо влияние ще имат частното потребление и правителствените инвестиции. Растежът на износа се очаква да се възстанови, въпреки по-слабото външно търсене през 2019 г. поради забавената икономическа активност при основните европейски търговски партньори.

Според S&P напредъкът по плана за действие за присъединяване към ВМ II се оценява като значителен, като повечето от поетите ангажименти са изпълнени или са в процес на изпълнение.

От агенцията прогнозират, че текущата сметка на България ще се превърне в дефицит до 2020 г. след излишъка през 2016-2019. Прогнозата отразява преди всичко по-слабото външно търсене от европейските търговски партньори на България, докато устойчивото вътрешно търсене продължава да стимулира вноса.

Агенцията очаква преките чуждестранни инвестиции да достигнат средно по-малко от 2% през следващите години. Това отразява по принцип по-ниския капиталов поток и високите спестявания, но премахването на възприеманите от бизнеса като пречки неща би могло също да допринесе за съживяване на преките инвестиционни потоци. Освен това, структурата на българския износът показва много по-висок дял на износа на машини спрямо стоки с по-ниската добавена стойност. Българският туристически сектор се възползва от нестабилността на конкурентните дестинации, допринасяйки за силния ръст при услугите.

Агенцията би повишила кредитния рейтинг на България при влизане във ВМ II. По-нататъшен напредък в структурните и институционалните реформи също би довел до повишаване на кредитоспособността на страната.

S&P може да преразгледа перспективата до стабилна, ако се появи натиск върху платежния баланс или финансовия сектор, например поради натрупване на макроикономически дисбаланси. Перспективата може да бъде ревизирана до стабилна и ако напредъкът по пътя към членство в еврозоната загуби скорост за продължителен период.

Последни новини
Още от Нотификации