ЕЦБ запази лихвените равнища без промяна

От септември стартира нов кръг евтино финансиране за банките

Снимка: Krisztian Bocsi/Bloomberg Снимка: Krisztian Bocsi/Bloomberg

Европейската централна банка (ЕЦБ) запази лихвите без промяна и взе решение от септември да стартира нов кръг от евтино финансиране за банките с цел стимулиране на икономиката. 

На днешното си заседание Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) взе решение лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение да останат непроменени – съответно 0,00%, 0,25% и -0,40%.

Управителният съвет очаква основните лихвени проценти на ЕЦБ да се задържат на сегашното си равнище най-малко до края на 2019 г., и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо, за да се осигури по-нататъшно устойчиво доближаване на инфлацията до равнища под, но близо до 2% в средносрочен план.

Управителният съвет възнамерява да продължи пълното реинвестиране на плащанията на главници по падежиращи дългови ценни книжа, закупени по програмата за закупуване на активи за продължителен период от време, след като започне повишаването на основните лихвени проценти на ЕЦБ и, във всеки случай, за толкова дълго, колкото е необходимо за поддържане на благоприятни ликвидни условия и достатъчно ниво на парични средства.

ЕЦБ ще стартира нов кръг от целевите операции по дългосрочно рефинансиране (TLTRO-III) от септември 2019 г. до март 2021 г., всеки с падеж от две години. Тези нови операции ще спомогнат за запазването на благоприятни условия за банковото кредитиране. Допълнителни подробности относно точните условия на TLTRO-III ще бъдат съобщени своевременно.

Вижте повече на Investor.bg.

Последни новини
Още от Нотификации