ЕЦБ ще направи всичко необходимо в борбата с коронавируса Част 1

Кристин Лагард, управител на ЕЦБ

 

 

Централните банки, включително и ЕЦБ работят в рамките на правомощията си. Те имат привилегията да са независими институции, които отговарят, в моя случай пред Европейския парламент, пред който отговарям и представям отчети. На всеки три месеца аз го осведомявам за нашите действия, инструменти и как ги измерваме и оценяваме. Но ние също работим в рамките на правомощията си. А тези правомощия ни задължават да направим всичко необходимо и нужно, за да постигнем реално целта си, която се определя от обстоятелствата.

Вижте и втората част от интервюто на Франсин Лакуа от Bloomberg.

Последни новини
Още от Начало