Плановете на Bayer в кризата, част 1

Вернер Бауман, главен изпълнителен директор на Bayer AG

Предвид първото тримесечие на 2020г., ако се върнем към същото тримесечие на 2019г, бих казал, че като организация ние се справихме.

Справихме се в производството, справихме се стратегически, значително подсилихме комуникацията и взаимодействието си с акционерите ни по света.

Имаме 500 акционери, които представляват 50% от нашия капитал. Обратната информация от срещите показва разбиране и одобрение. Изпълнихме всички мерки от нашия портфейл с много силни резултати за компанията и акционерите ни.

Очакваме годишното събрание, което ще бъде първото събрание на компания от ДАКС състояло се  виртуално. Нека подчертая, че ние се справихме, но не бих могъл да спекулирам относно начина на гласуване на акционерите ни.

Първа част на интервюто за Анна Едуардс и Мат Милър от Bloomberg на 27 април 2020г. Вижте и втората част.

Последни новини
Още от Начало