Д-р Уайнстийн: Значително подобрение в лечението в САЩ

Д-р Джоузеф Уайнстийн, главен здравен директор на болнична система Steward Health Care System

Има значително подобрение в лечението на пациентите с коронавирус.

На първо място, прилагаме много по-агресивна стратегия за идентификация на тези пациенти, чрез бързо тестване да определим потенциално болните.

След това ги хоспитализираме в специални интензивни отделения, когато медицинските им показатели се влошат. Открихме, че ранната терапия с респираторни апарати е много ефикасна.стратегия. Има много такива предложения.

Но при прилагането на респиратори, дългото изчакване  преди да поставим пациента на командно дишане, не е ефикасна стратегия.

Заключихме, че ранната намеса, ранната интубация е правилната стратегия. Също така научихме, че прилагането на допълнителни терапии към интубацията като положително крайно респираторно налягане на респиратора, известно като РЕЕР също е много ефективен способ, чрез който пациентите има по-добър развой на болестта.

И накрая прилагаме терапия, известна като преобръщане  или обръщаме пациента по корем, за да използва максималния възможен обем на белите си дробове.

Това също се оказа много ефикасна стратегия. И при много от пациентите ни в болниците ни в Масачузец  драстично повишихме терапевтичния си капацитет за успешно излекуване на тези пациенти и да им приложим споменатите терапии възможно най-масово.

Вижте и първата част на интервюто.

Последни новини
Още от Начало