AmCham Китай не вижда промени в тренда на веригите за доставки

Алън Бийби, президент на AmCham Китай

Последното ни проучване показва, че повечето ни членове не са правили резки промени в стратегиите си за веригите на доставка в резултат на епидемията от коронавирус, каза Алън Бийби в интервю за Ришаад Саламат от Bloomberg.

"При 30% от членовете се появяват някои характеристики. Например при компаниите, които са имали планове да си променят операциите по веригите за доставка, Covid-19 ги е принудил да ги ускорят.

Но това по-скоро е диверсификация на риска, отколкото рязък обрат в резултат на Covid-19. Очевидно това се забелязва при компании, които се нуждаят от разнообразяване във веригите на доставки за повече устойчивост на фона на пандемията.

Второто е, че в сектора на медицинското оборудване и продукти, поради острия недостиг на предлагане в някои страни, тези компании търсят начин да си променят веригите на доставки, за да отговорят на пазар. И от друга страна да си осигурят доставките на другия край на света", каза Бийби.

Последни новини
Още от Начало