МВФ за очаквания нулев ръст в Азия за 2020

Чангионг Ри, директор на МВФ за Азия

Удивително е как Азия се очаква да отбележи нулев ръст тази година.

В последните 6г Азия не е имала нулев ръст.

Така че моментът е без прецедент. Лидерите в Азия трябва да използват целия си арсенал, за да преодолеят тази временна криза.

Последни новини
Още от Начало