Има ли светлина в края на тунела

Джон Макей, директор Продажби, Schroders Wealth Management Solutions

Има добри баланси. Устойчиви и стабилни печалби. Силни свободни парични потоци. Ниски нива на относителен дълг.

Последни новини
Още от Начало