Потенциалът на ЕЦБ

Розалинд Матисън, Bloomberg

Розалинд Матисън от Bloomberg за програмата на ЕЦБ за изкупуване на публични и частни облригации и намеренията да е гъвкава в микса.

Последни новини
Още от Начало